[ b ] [ search ] [ int ]

/b/ - Taylor Park Boys

Smokes, let's go.
Ładuję...
E-mail
Komentarz
Inne
Weryfikacja
Flaga
Plik
:
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

File: 1497779171175.jpg (406,53 KB, 1063x1418, Anna_Dziewit-Meller.jpg) ImgOps Exif Google

 No.70886

no nie rozumie jak do tej pory nie jest ona tutaj waifuizowana

 No.70894

>wygraj idola
>zrób najgorszą karierę ze wszystkich finalistów
wieczna beka z Alicji Janosz

 No.70896

i jajecznica

 No.70897

chuj z jakąś grażyną

 No.70900

>>70897
pa co napisał

 No.70911

mi się podobała jak była kilka lat młodsza

 No.70921

wasze youtuberki < moja youtuberka

 No.70927

>>70921
oj chuj, wygląda identycznie co moja nauczycielka chemii z gimbazy

 No.70931

>>70927
to dobrze czy źle?

 No.70939

>>70931
waliłem o niej od czasu do czasu, więc dobrze
te niewyczerpalne scenariusze typu "anon zostań po lekcjach", nostalgłem trochę xD[Powrót][Do góry] [Catalog] [Post a Reply]
Usuń post [ ]
[ b ] [ search ] [ int ]