[ b ] [ search ] [ int ]

/b/ - Anubischan

Ten, który jest na swoim pagórku
Name
Email
Subject
Comment
Verification
Flag
File
:
Embed
Password (For file deletion.)
Ładuję...

File: 1486423371577-0.jpeg (24.63 KB, 480x360, emma-stone.jpeg) ImgOps Google

File: 1486423371577-1.jpeg (257.99 KB, 2560x1600, Emma-Stone1.jpeg) ImgOps Google

File: 1486423371577-2.jpeg (383.59 KB, 500x750, hot-emma-stone-jpg.jpeg) ImgOps Google

 No.64048[View All]

Ponieważ nigdy za mało Emm na henie.
151 posts and 127 image replies omitted. Click reply to view.

 No.67747

File: 1492033865264.jpg (37.5 KB, 564x565, 1a0a05e8eb8b209f867c69f1f9….jpg) ImgOps Exif Google

BUDZĄ MNIE SNY A KAŻDY MA KOLOR BLOND

ale piegi i mnie kiedyś zmyliły i dałbym se rękę uciąć że oryginalnie jest ruda xD

 No.67748

>>67743
nie mogę przestać patrzeć na to ostatnie

 No.67790

File: 1492121037419.jpg (275.01 KB, 3840x2160, hPNDK8i.jpg) ImgOps Exif Google


 No.67792

File: 1492123513313.jpg (80.17 KB, 910x768, 17634836_614986305353891_5….jpg) ImgOps Exif Google

młoda Emma karynka

 No.67937

File: 1492193883183.jpg (255.71 KB, 936x1186, 936full-emma-stone.jpg) ImgOps Exif Google


 No.67949

File: 1492199687974.png (2.53 MB, 1848x1001, 1491257403613.png) ImgOps Google

nigdy nie podejdziesz z boomboxem pod okno Emmy Kamień

 No.67951

File: 1492200107407.gif (195.93 KB, 500x491, xs2Dbhu.gif) ImgOps Google


 No.67990

File: 1492273976388.png (1.75 MB, 1129x1001, 1492271401721.png) ImgOps Google

Emma płacze, patrz jaki żal

 No.68068

File: 1492365904112.jpg (168.26 KB, 662x993, 2i0w1ed.jpg) ImgOps Exif Google

o kurrrr

 No.68142

File: 1492550513826.jpg (1.72 MB, 5646x1800, 1397043523183.jpg) ImgOps Exif Google

paczcie jakie fajne znalazłe

 No.68143

>>68142
Dobry meme, trochę śmiechłem, a trochę mi stanął

 No.68222

File: 1492867926451.png (587.01 KB, 500x750, 18033013_619891561530032_2….png) ImgOps Google

Bardzo się dla mnie podoba to zdjęcie

 No.68256

File: 1492900800269.jpg (335.73 KB, 1920x1200, Hot-Emma-Stone-Sleeping-on….jpg) ImgOps Exif Google

Może dziś do mnie przyjdzie

 No.68257

File: 1492901228959.jpg (73.75 KB, 1024x737, 1489866223619.jpg) ImgOps Exif Google

>>68256
dopuszczacie do siebie myśl, że zwiążecie się kiedyś z loszką która nie będzie przypominała waszej waifu? Liczba mnoga, bo to pytanie do ogółu, nie tylko pana Kłebeka

 No.68259

>>68257
ale że moja bea nie będzie jak Debbie Harry?
nie no, do którejś będzie podobna przecież nie?

 No.68260

>>68257
>zwiążecie się kiedyś z loszką
[chłodny uśmieszek]

 No.68261

File: 1492902228928.jpg (925.05 KB, 2150x3000, 147383131.jpg) ImgOps Exif Google

>>68257
Patrząc na rotacje waifu na tym henie, do jakiejś w końcu byłaby podobna xD
Ale jeśli chodzi o wiodącą no to pewnie musiałbym się z tym pogodzić, takich Żabci mało widziałem w swoim życiu, albo i trochę nie zwracałem na nie uwagi, jednak sobowtóry Tośki bardziej wpadają w oko xD
No ale niech będzie chociaż z charakteru jak ona, żeby dała anonkowi to, co według amerykańskich loszek daje Emma Goslingowi:
>I think Emma's personality is so great, you're always smiling when she's next to you, she's funny, intelligent and very kind. And all of these features affect Ryan in a good way, because he seems to be a little shy and unsociable but when he's with Emma, he's very funny and comfortable.
;_;

 No.68262

File: 1492902630810.jpg (36.68 KB, 640x495, 1487094793792.jpg) ImgOps Exif Google

>>68259
Czemu Debbie wystepuje tu w ilościach śladowych?
>>68261
Ja niestety jestem zafiksowany na sobowtóry Tośki, co mocno ogranicza jakikolwiek hipotetyczny wybór
Czy można się z tego jakoś wyleczyć?

 No.68268

>>68257
oczywiście. w zależności od fazy na daną waifu często mam obsesję i bez problemu wyławiam wzrokiem w jakimś zbiorkomie czy innych zbiorowiskach ludzi ich sobowtóry (nawet mam parę zdjęć z przyczajki ). potem uświadamiam sobie jakie to głupie i beznadziejne, bo przecież wygląd może nie mieć niczego wspólnego z charakterem xD ale potem myślę, że to byłaby taka wisienka na torcie

 No.68326

File: 1492986278037.gif (645.63 KB, 245x145, giphy.gif) ImgOps Google


 No.68327

File: 1492986603228.jpg (15.31 KB, 460x282, p5d1n.jpg) ImgOps Exif Google


 No.68584

Bardzo się mnie podoba w tym wywiadzie

 No.68630

File: 1493505011613.jpg (80.98 KB, 690x960, 18058175_622951544557367_3….jpg) ImgOps Exif Google


 No.68698

File: 1493662276603.jpg (268.91 KB, 1200x1803, 1493433726939.jpg) ImgOps Exif Google


 No.68725

File: 1493680191968.jpg (157.8 KB, 620x930, GY9NBkH.jpg) ImgOps Exif Google

taki spooder to pożyje

 No.69040

File: 1494541498886.jpg (180.78 KB, 634x959, IFrSwOH.jpg) ImgOps Exif Google

Emma pojawiła się publicznie pierwszy raz od Pędzli na jakimś polo na kiju w Ascot, UK; grali m.in. książęta Harry i William

 No.69059

http://www.se.pl/styl-zycia/moda-i-uroda/emma-stone-zmienila-kolor-wlosow-wyglada-zupelnie-inaczej_991112.html
>robienie newsa z okazji zmiany koloru włosów przez Żabcię
no faktycznie niesamowite wydarzenie xD

 No.69060

>>69059
>jaranie się takimi rzeczami w erze farb do włosów spłukiwanych przy następnym myciu
gimme a break

 No.69122

File: 1494719594291.png (976.65 KB, 740x1006, YGh7qTz.png) ImgOps Google

o przeczysty

 No.69559

File: 1495646765073.jpg (134.49 KB, 640x1232, 4efEbrW.jpg) ImgOps Exif Google


 No.69699

File: 1495996884795.jpg (42.38 KB, 620x620, z15908524Q.jpg) ImgOps Exif Google

Do znajomych drzwi
Pukać myśląc, czy,
Czy nie stanie w nich czasami
Ta dziewczyna z warkoczami…

 No.69831

https://www.maxim.com/women/hot-100-2017-5
tostuję tu bo Emcia to chyba jedyna łajfu, która znalazła się w tegorocznym zestawieniu(ale Taylor to wygrała 2 lata temu, więc hejterzy dupa cicho)
olso szanuję jak pojebany za nie posiadanie social media, jest tylko 5 takich rodzynków na tej liście

 No.69849

>>69831
czuję dobrze
z waifu anuncji jeszcze Cara jest xD O Barbarze Palvin też chyba kiedyś jakiś anonek pisał.

 No.69949

File: 1496421159381.jpg (33.93 KB, 620x382, chajzer_pieczenie.jpg) ImgOps Exif Google


 No.70025

File: 1496484469074.jpg (272.63 KB, 670x377, emma-stone-oscar-win.jpg) ImgOps Exif Google

>>69949
kurrww, jakby były za pięć dych to jeszcze w tym momencie bym zakupił, tak to nie wiem. zresztą boję się że spotkam swoją licealną fz i humor zwarzony xD

 No.70030

File: 1496491327875.jpg (58.72 KB, 433x452, L3XSuJe.jpg) ImgOps Exif Google

xD

 No.70594

File: 1497213809923.jpg (203.15 KB, 846x1100, SaKzeBP.jpg) ImgOps Exif Google

kurr

 No.70595

File: 1497214004739.gif (181.42 KB, 180x144, co tam guwniaki.gif) ImgOps Google

>>70594
dafaq, co to za sesja?

 No.70597

File: 1497214150288.gif (748.77 KB, 359x263, 84697c50f009a5c1d3108c7834….gif) ImgOps Google

>>70594
>mokre włosy
zawsze

 No.70598


 No.70599

File: 1497214593598.jpg (101.01 KB, 634x845, rs_634x845-170103084604-63….jpg) ImgOps Exif Google

>>70598
A nie, jednak z jakiejś sesji dla W mag

 No.70862

File: 1497740913415.jpg (247.67 KB, 1600x2348, eSYMIZR.jpg) ImgOps Exif Google


 No.70864

File: 1497741434976.jpg (58.56 KB, 500x474, tumblr_om7qldWpF61w3qa3po1….jpg) ImgOps Exif Google

tej wersji chyba tu jeszcze nie było

 No.70866

>>70864
za każdym razem xD

 No.70879

>>70862
ale pierdziawa

 No.71226

File: 1498511187400.jpg (182.5 KB, 1363x2048, 1498420046136.jpg) ImgOps Exif Google


 No.71228

File: 1498511508966.jpeg (75.81 KB, 1169x741, emmastone_irrationalman_o….jpeg) ImgOps Google

>>71226
żapcia jest najśliczniejsza
w tym threadzie

 No.71240

>>71226
fajne wąsy xD

 No.71242

File: 1498557107705.jpg (268.58 KB, 500x700, zooey-deschanel-close-up1.jpg) ImgOps Exif Google

>>71240
wąsate loszki najlepsze

 No.71262

>>71242
tylko jak są takie jasne wąsy jak u zułi


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ search ] [ int ]