[ b ] [ search ] [ int ]

/b/ - Anubischan

Ten, który jest na swoim pagórku
Name
Email
Subject
Comment
Verification
Flag
File
:
Embed
Password (For file deletion.)
Ładuję...

 No.49792[View All]

najładniejsza Polka
112 posts and 105 image replies omitted. Click reply to view.

 No.63856

File: 1486125406721.jpg (101.04 KB, 1080x1349, 16464707_1196226433829628_….jpg) ImgOps Exif Google

Julita Kamińska

 No.63873

wulgarna loszka dla anonka

 No.63875

File: 1486200389775.jpg (2.19 MB, 2880x4224, jvm7hxgy39dy.jpg) ImgOps Exif Google

>>63873
bardziej interesuje mnie model koszulki reprezentacji Francji którą ma na sobie

a najładniejsza Polka to Iwona Strachowska

 No.63876

File: 1486200564133.gif (9.85 KB, 160x215, FRA_france_national_team_1….gif) ImgOps Google


 No.63882


 No.63883

>>63882
moja mamba gdy Dexter to jeden z nielicznych serialików, które obejrzałem od deski do deski, ale kompletnie zapomniałem o tym że w nim grała xD

może dlatego, że był tak daremny i oglądałem to wręcz automatycznie

 No.63889

File: 1486222087036.jpg (124.34 KB, 1536x1037, o-MIA-WASIKOWSKA-STOKER-fa….jpg) ImgOps Exif Google

>>63875
ta lepsza

 No.63890

File: 1486222396139-0.jpeg (135.3 KB, 1366x768, Cassie_Ainsworth.jpeg) ImgOps Google

File: 1486222396139-1.jpg (98.66 KB, 1600x800, landscape_uktv-skins-pure-….jpg) ImgOps Exif Google

Pomagalibyście szarej myszce z zaburzeniami odżywiania?
imo uroda trochę podobna do taylor tylko brzydsza

 No.63891

>>63890
nie ten temat

 No.63895

>>63890
>pomógłbyś naćpanej lewaczce która pierdoli się z losowymi typami żeby wkurzyć swojego chłopaka

naprawiłem za ciebie

ps: do śmieci ona idzie

 No.63896

>>63890
uwielbiam ją

 No.63898

File: 1486229269543.jpg (43.26 KB, 1280x720, 321532707_1280x720.jpg) ImgOps Exif Google

>skins

 No.63900

>>63891
sory ale nie moge spokojnie lurkować i nie mam czasu znaleźć odpowiedniego tematu
>>63895
Widziałem pierwsze 3 odcinki i wydawała się słodka

 No.64015

File: 1486413061644.jpg (658.03 KB, 3007x2666, ehh.jpg) ImgOps Exif Google

ehh

 No.64026

>>64015
schudła

 No.64058

File: 1486458103341.gif (5.54 MB, 480x270, kopyr_atakuje.gif) ImgOps Google


 No.64059

>>64058
fajne wykształcone mądre loszki
brałbym

 No.64060

>>64058
Ta pierwsza fajna Zawsze lepiej tak niż loszki pijące wino i robiące z tego nie wiadomo co xD
also to jury xD

 No.64061

File: 1486468249701.jpg (19.5 KB, 440x376, Profesor_Miodek_bedzie_165….jpg) ImgOps Exif Google

>>64058
>wybór między loszką z tatuażem a semibazylem

 No.64062

>>64061
nie wiedziałem, że Ryan Gosling lurkuje nasz czan. zwykłe fajne loszki z pasją. jak chcesz lalkę bez charakteru, to szukaj na aliexpress.

 No.64063

>>64062
>lalkę bez charakteru
to chyba mowa o tych waszych "szarych myszkach"

 No.64064

File: 1486469613060.png (95.87 KB, 408x368, rolewski_kierowca.png) ImgOps Google

>>64063
do tego piję

 No.64068

File: 1486471928656.webm (1.9 MB, 1920x1080, loszka patriotka.webm) ImgOps Google

ile?

 No.64069

>>64068
szaro/szaro

 No.64098

>>64068
dat zawstydzenie

 No.65580

File: 1488399272044-0.webm (2.63 MB, 640x1136, wroblewska.webm) ImgOps Google

File: 1488399272044-1.webm (1.25 MB, 360x640, wróblewska1.webm) ImgOps Google

zaraz mi kościej rozporek rozwali

 No.65581

File: 1488399753656.webm (1.72 MB, 360x640, wroblewska3.webm) ImgOps Google


 No.66110

File: 1489245267771.jpg (139.53 KB, 1080x1080, 17267532_650577248463049_3….jpg) ImgOps Exif Google

chryste

 No.67697

File: 1491947954814.jpg (221.26 KB, 1080x1350, 17663073_1918998978383682_….jpg) ImgOps Exif Google


 No.67706

>>67697
ale maciora

 No.68595

File: 1493463523688-0.jpeg (31.8 KB, 460x700, 32d1b139c8e0798f74fbe7c54….jpeg) ImgOps Google

File: 1493463523688-1.jpeg (166.9 KB, 600x900, akpa20110121_och_karol_wr….jpeg) ImgOps Google

File: 1493463523688-2.jpg (59.97 KB, 740x649, e4a804795bbf035ac321d01c4b….jpg) ImgOps Exif Google

>niewalenie konia o Katarzynie Zielińskiej
bk z typów

 No.68603

>>68595
z łóżka bym nie wyrzucił

 No.68604

File: 1493479555686-0.jpg (79.49 KB, 1080x720, 16110755_202274030241454_7….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1493479555686-1.jpg (64.3 KB, 750x750, 16124209_382319162118484_4….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1493479555686-2.jpg (99.6 KB, 1080x1080, 16228675_168924363596582_9….jpg) ImgOps Exif Google

sperma cipa seks ry u chy a ny i e ruchanie

 No.68610

File: 1493484909007.jpg (68.88 KB, 681x960, 1489150958855836419.jpg) ImgOps Exif Google


 No.68611

File: 1493486369728.jpg (222.8 KB, 1080x1350, 17932202_114667352419160_2….jpg) ImgOps Exif Google

>>68610
pudel mówi jak jest
http://www.pudelek.pl/artykul/109587/julia_wroblewska_nie_poszla_na_pogrzeb_pyrkosza_bo_farbowala_wlosy_nie_moge_isc_bo_tak_leje_a_ja_mam_mature_niedlugo/
bezczelna gówniara, za karę wymierzyłbym jej kilka siarczystych klapsów na gołą dupę

 No.68612

File: 1493486712999.gif (1.61 MB, 500x375, pogarda.gif) ImgOps Google

>>68611
jezu, co za jebana rozpuszczona smarkula xD wolelibyście wychować córkę na rozpuszczoną aktorkę, która będzie sławna i bogata, czy na zwykłą szarą myszkę zamulaczkę?

 No.68613

>>68612
co to za pytanie? gdybym wychował na rozpieszczone gówno, to prawdopodobnie udusiłbym poduszką w nocy

 No.68614

>>68611
ale głupia, myślała że nikt się nie połapie? xD
also mogła iść dzisiaj do Arkadii, tak to widziałem tam tylko hehe Akopa Szostaka

 No.70829

kurwa
dziwka
szmata

 No.70830

File: 1497716195417.jpg (106.05 KB, 820x484, -326999-article_ce020.jpg) ImgOps Exif Google


 No.70838

>>70829
gniję, bo na pewnym IV ligowym meczu który dziś odwiedzałem jakieś gówniaki strasznie przeżywały sytuację, a ja nie wiedziałem o co chodzi xD
w sumie ostatnio co news o niej, to w negatywnym świetle

 No.70851

>>70829
ale bym mu zajebał

 No.70919

File: 1497818588634.png (550.55 KB, 495x867, szatan.png) ImgOps Google

>32 lata
>absolwentka PWST w Krakowie
>wygląd rozgarniętej kobitki
>przemyślenia i interpunkcja na poziomie głupiej lochy z podbazy

 No.70920

>>70919
>wygląd rozgarniętej kobitki
post best

 No.70923

>>70919
>a wiecie że niektórzy dla fame'u wymyślają przeróżne bzdurne historie??
to autowrzuta? xD
also i tak jeden z moich ulubionych aniołków do pukania

 No.70925

>>70919
to wygląda jak notka 12 latki z bloga na tenbicie

 No.70926

File: 1497820490266.jpg (118.65 KB, 1536x864, z18404264IER,Barbara-Kurde….jpg) ImgOps Exif Google

>>70919
piękna jest ona dla mnie, ale od dawna wiem, że tempom szmatom

http://www.pomponik.pl/plotki/news-barbara-kurdej-szatan-smieci-w-krakowie-i-przeklina-przy-dzi,nId,1881824

nie sędziujcie książki po jej poszyciu

 No.70934

>>70926
ma skośne oczy chyba

 No.71176

File: 1498395669773.jpg (119.89 KB, 960x1200, 19429164_165532910654032_9….jpg) ImgOps Exif Google


 No.71188

>>71176
kurrrr uaktywniłeś moją kartę pułapkę


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ search ] [ int ]