[ b ] [ search ] [ int ]

/b/ - Anubischan

Ten, który jest na swoim pagórku
Name
Email
Subject
Comment
Verification
Flag
File
:
Embed
Password (For file deletion.)
Ładuję...

File: 1484247533886.jpg (49.52 KB, 800x800, image.jpg) ImgOps Exif Google

 No.62468[Reply][Last 50 Posts]

Pierwszy w 2017 roku, jak ten czas leci

Ostatni thread >>54384

Postujcie ładne zdjęcia Tayrol

ps. niedługo nowy teledysk
248 posts and 154 image replies omitted. Click reply to view.

 No.69508

File: 1495554244487.mp4 (11.16 MB, 1280x720, 1492453469205.mp4) ImgOps Google

ale Tośka

 No.69555

>>69296
ale halluxy

 No.69558

File: 1495646035006.jpg (6.9 MB, 5377x3586, 1495571269600.jpg) ImgOps Exif Google

Taylor się chyba trochę zlewaczyła od lurkowania nas.


File: 1495318005763.jpg (86.44 KB, 750x667, 12940313_1054862184559899_….jpg) ImgOps Exif Google

 No.69431[Reply]

>wchodzisz do pokoju
>widzisz to
co robisz?
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.69434

File: 1495319733772.jpg (89.48 KB, 490x800, k,MTExNTcyMDcsNDIyOTc=,f,u….jpg) ImgOps Exif Google

>turns 360 degrees and walks away

 No.69435

>>69433
to
>w realu spierdalam z pokoju
ponieważ ryzyko oskarżenia o gwałt i społecznego linczu jest zbyt wysokie

 No.69467

>>69431
siadam po drugiej stronie pokoju i się przyglądam na to urocze dziewczę
oczywiście jej nie dotykam, bo nie jestem głupi xD


File: 1495309646847.jpg (75.98 KB, 750x563, 1486923635888.jpg) ImgOps Exif Google

 No.69419[Reply]

ALE BY W NIEMCZECH BYŁO AAAAA KURRR TAM BY TO DOPIERO BYŁO NIE TO CO TUTAJ PANIE NIEMCY NAJLEPSZE KWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 No.69441

File: 1495321438564.png (375.68 KB, 680x654, Horror w Rudzie Śląskiej.png) ImgOps Google

>bądź ślązakiem
>tak bardzo chciej być niemcem, ale i dla niemców, i dla polaków jesteś tym drugim albo śmieciem


File: 1480979917794.jpg (216.65 KB, 1600x1202, IMG_2281.JPG) ImgOps Exif Google

 No.58419[Reply]

najszarsza
95 posts and 52 image replies omitted. Click reply to view.

 No.68192

File: 1492727145581.jpg (55.45 KB, 1080x1080, 21_4_2017_0_23_40_861.jpg) ImgOps Exif Google


 No.69389

File: 1495274616727.jpg (177.24 KB, 750x937, 18580948_1652841261396645_….jpg) ImgOps Exif Google

pragnę jej

 No.69430

>>68192
widziałem dzisiaj gimbusiarę wyglądającą z twarzy zupełnie jak ona i co lepsze w tych najkrótszych spodenkach dżinsowych odkrywających połowę dupy
dawno nie widziałem aż tyle odwracających się głów


File: 1481450101601.jpg (337.83 KB, 657x1000, 6bERcsM.jpg) ImgOps Exif Google

 No.58884[Reply]

>2017
>nielubienie anime, fantasy, ani sci-fi
jak radzicie sobie żyjąc na tym świecie bez uciekania w świat wyobraźni? to musi być uciążliwe.
21 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

 No.68731

>>68729
Historia godna serialu TVP. Jak jakieś Ranczo czy coś.

 No.69398

File: 1495290561432.jpg (107.4 KB, 1137x640, c7c7e4_6249265.jpg) ImgOps Exif Google


 No.69402

>>68729
bo będę potem w melancholicznym nastoju jak po kejonie


File: 1495066481946.jpg (1.13 MB, 2102x3000, 0XDaGEh.jpg) ImgOps Exif Google

 No.69299[Reply]

znajdź lepsze cycuszki w pop biznesie
10 posts and 9 image replies omitted. Click reply to view.

 No.69386

File: 1495270129364.jpg (288.63 KB, 950x1780, 137399-u-s-singer-katy-per….jpg) ImgOps Exif Google

>>69373
polecam blond Katy z ery smurfów. nigdy nie było i nie będzie bardziej jebalnej Katy.

 No.69387

>>69386
ALE SUKA

 No.69400

>>69386
blond ale świński


File: 1494687006567.jpg (42.6 KB, 623x1014, magdalena-zuk_27823538.jpg) ImgOps Exif Google

 No.69068[Reply]

czy Magdalena Żuk była szarą myszką?
29 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

 No.69282


 No.69391


 No.69399

>>69391
Śmieszne jest to, że oni wyglądają podobnie więc tutaj fajny byłby plot twist jakby okazał się, że to jego nieślubny syn o którym nie wiedział


File: 1473461108322.png (374.75 KB, 709x361, ClipboardImage.png) ImgOps Google

 No.49873[Reply]

zaopiekowalibyście się chorą myszką?
http://vod.tvp.pl/26524204/01092016
16 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

 No.68765

File: 1493804447978.jpg (119.7 KB, 1080x1350, 16583210_249834582110513_2….jpg) ImgOps Exif Google


 No.69276

File: 1495012184862.jpg (96.85 KB, 900x960, 18447161_1366998643417908_….jpg) ImgOps Exif Google

ale ma grube nóżki xD jak Kasia Kołeczek

 No.69396

File: 1495288244663.jpg (51.42 KB, 540x960, 13873109_284777678565461_6….jpg) ImgOps Exif Google

szaro/szaro


File: 1494887809532.webm (2.44 MB, 224x400, menelowi dali.webm) ImgOps Google

 No.69193[Reply]

nawet śmierdzącemu żulowi dali a tobie nie
32 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

 No.69315

>>69300
Ale się stoczył, do kolejnej kopii abstrachuje

 No.69319

File: 1495138441616.jpg (426.46 KB, 1600x1200, 14914845651.jpg) ImgOps Exif Google

>>69315
>zmień "o czym mówią X" na "o czym myślimy w X"
??????????????????????
>profit

nie mam w ogóle łba do biznesu, przecież to takie proste. do końca życia będę robił za dwa koła do łapy :/

 No.69338

>>69315
sugerowanie, że oprócz pierwszego piątku którego zrobił z dekadę temu popisał się czymś ponad humor dla normików


File: 1495062369133.jpg (77.36 KB, 1184x720, thedoublelifeofveroniqu.jpg) ImgOps Exif Google

 No.69298[Reply]

ale ona była szara

Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]
| Catalog
[ b ] [ search ] [ int ]