[ b ] [ search ] [ int ]

/b/ - Anubischan

Ten, który jest na swoim pagórku
Name
Email
Subject
Comment
Verification
Flag
File
:
Embed
Password (For file deletion.)
Ładuję...

File: 1469911591975.jpg (49.41 KB, 328x500, 2d tier 3d świnia.jpg) ImgOps Exif Google

 No.45162[Reply]

co tam prawiczki pierdolone, zera, smiecie jebane? nadal nie ruchacie xD zaraz wychodze z gf na miasto na impreze jak normalna osoba w sobotni wieczór

pic rel jej zdjecie
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.45165

File: 1469912682974.gif (794.28 KB, 540x540, tumblr_o9yqf2yQtV1s21xzoo1….gif) ImgOps Google

>coventry
przeprowadzilem sie zjebie, sprawdz jeszcze raz.

 No.45208

>>45163
A kto to przepraszam? Bo nie pamiętam typa w ogóle więc raczej nie był nikim znaczącym XDDDDDD

 No.45209

>>45208
neut ralny. nikt znaczący, już ma perma.


File: 1469952753150.jpg (4.92 MB, 3744x5616, MsVtIos.jpg) ImgOps Exif Google

 No.45205[Reply]

Lubię loszki uśmiechające się bez szczerzenia kłów

File: 1469918779595.jpg (46.06 KB, 540x720, emanuel.jpg) ImgOps Exif Google

 No.45196[Reply]

Szymon Giżyński (PiS), "Oświadczenie w sprawie metody Kukiza - antropomorfizacji myszy w polskim życiu politycznym":
"Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Myszy i reszta. Paweł Kukiz, nazywając posłankę Kamilę Gasiuk-Pihowicz myszką agresorką, uruchomił nowy kierunek w polskiej refleksji politologicznej i stał się jego prekursorem. Paweł Kukiz dostrzegł i twórczo połączył od razu dwa zjawiska.
(…)
Po drugie, swoją metodę badawczą oparł Paweł Kukiz właśnie na najnowszych osiągnięciach współczesnej genetyki, do których, jak powszechnie wiadomo, niepoślednio przyczyniają się myszy. Do sukcesów bowiem współczesnej genetyki, opartych o genetyczną inżynierię, należą takie postaci myszy, jak np.: Fearless Mouse (mysz nieustraszona), Mighty Mouse (mysz potężna) czy Trantic Mouse (mysz strachliwa). (Wesołość na sali)

(Poseł Małgorzata Chmiel [PO]: Matko, gdzie ja jestem.)
Wystarczy tylko u tzw. normalnej myszy wyciszyć gen miostatyny i pojawia się ˝potężna mysz˝ (Mighty Mouse), posiadaczka nienaturalnie dużych mięśni. Inna mysz, pozbawiona laboratoryjnie stosownego genu, staje się Fearless Mouse, ˝myszą nieustraszoną˝, która rzuca się na koty (nie na KOD-y, bo te lubi)".

dlaczego nikt nie powiedział "szara"?

 No.45203File: 1469917506710.webm (8.56 MB, 640x360, syryjeczka.webm) ImgOps Google

 No.45189[Reply]

 No.45192

przecież było w oficjalnej nitce ŚDMowej

 No.45194

>>45192
trudno, zasługuje na osobny temat


File: 1469890939763-0.jpg (460.88 KB, 1200x798, 0a995fe2-a428-11e2-8efb-00….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1469890939763-1.jpg (69.55 KB, 1920x1080, maxresdefault.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1469890939763-2.jpg (64.94 KB, 1024x772, 7826cf8dae07be6a589d8838ff….jpg) ImgOps Exif Google

 No.45141[Reply]

Brygida Grysiak - katolicka dziennikarka, prywatnie szara myszka

katolickie publicystki tred
5 posts and 9 image replies omitted. Click reply to view.

 No.45179

File: 1469915030585.jpg (55.95 KB, 620x395, z12749545Q,Ks--Adam-Boniec….jpg) ImgOps Exif Google

>>45178
>tygodnik powszechny
>katolicki

 No.45180

>>45179
>2016
>bycie tradsem

inna sprawa, że rzeczywiście Kalinka zdaje się być o wiele mniej katolicka niż jakieś anonimowe szare myszki z Gościa Niedzielnego

 No.45181

File: 1469915414102.jpg (76.22 KB, 500x648, 1469573331713133177.jpg) ImgOps Exif GoogleFile: 1469902733986.png (7.57 MB, 1920x2560, JA SAŁDAT.png) ImgOps Google

 No.45147[Reply]

dzień dobry czy mógłbym się wtrącić

File: 1469894647129.jpg (624.77 KB, 936x1273, alizee.jpg) ImgOps Exif Google

 No.45143[Reply]

J'en ai marre de ceux qui pleurent
Qui ne roulent qu'à deux à l'heure
Qui se lamentent et qui s' fixent
Sur l'idée d'une idée fixe
J'en ai marre de ceux qui râlent
Des extrémistes à deux balles
Qui voient la vie tout en noire
Qui m'expédient dans l' cafard
J'en ai marre de la grande soeur
Qui gémit tout et qui pleure
Marre de la pluie, des courgettes
Qui m' font vomir sous la couette
J'en ai marre de ces cyniques
Et dans les prés les colchiques
J'en ai marre d'en avoir marre
Aussi

File: 1469883193913.png (8.97 KB, 90x90, ZCDSJVk.png) ImgOps Google

 No.45137[Reply]

Witam,
Szukam towarzysza z pic rel, czy jest może tutaj?
Pozdrawiam

 No.45138

File: 1469883745151.jpg (167.17 KB, 350x513, papa_telefon.jpg) ImgOps Exif Google

halo, wadowice? pacek ty kurwo


File: 1469846017755.jpg (209.56 KB, 1600x900, animekens-kotonoha-no-niwa….jpg) ImgOps Exif Google

 No.45123[Reply]

Polecam to animu każdemu anonkowi, nie łibus here

 No.45124

Coś o fetyszyście stóp?

 No.45131

>>45124
O gimbusie wannabe szewcu, który zakochał się w starszej loszce poznanej w parku

 No.45134

File: 1469879353194.png (1.04 MB, 1159x1320, dudzia.png) ImgOps Google

oglądałem to 3 lata temu, bo ktoś polecał, że niby takie super animu xD żenadłem po seansie


File: 1469873864316.jpg (2.12 MB, 3234x4753, Kamila_Gasiuk-Pihowicz_Sej….JPG) ImgOps Exif Google

 No.45133[Reply]


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]
| Catalog
[ b ] [ search ] [ int ]