[ b ] [ search ] [ int ]

/b/ - Anubischan

Ten, który jest na swoim pagórku
Name
Email
Subject
Comment
Verification
Flag
File
:
Embed
Password (For file deletion.)
Ładuję...

File: 1470223332502.png (11.06 KB, 500x250, Oekaki.png) ImgOps Google

 No.45802[Reply]

>Oekaki
dopiero to odkryłem
rysujcie swoje waifu
3 posts omitted. Click reply to view.

 No.45834

>>45832
>jakaś xDxDxDxD
>majestat

 No.45839

File: 1470225925986.gif (1003.39 KB, 500x266, tumblr_nsy2b3kues1trd3zao1….gif) ImgOps Google

>>45834
No jasne

 No.45888

File: 1470238245900.jpg (36.7 KB, 400x400, angry.jpg) ImgOps Exif GoogleFile: 1469740553820.gif (2.76 MB, 550x382, wielkie otwarcie.gif) ImgOps Google

 No.45007[Reply]

Ha! A więc to tak wygląda nowy Lenachan!
10 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.45804

>>45803
lol, przed chwilą nie działały xD

 No.45809

File: 1470223670792.webm (1.77 MB, 1280x720, mode.webm) ImgOps Google

>>45804
dobra, raz działają a raz nie, np. w muzycznej nie mogę zatostować bo jest
>Unknown file extension

 No.45864

>>45809
może po prostu klikacie remote, a nie embed?


File: 1469980001036.png (85.67 KB, 1132x486, statsy.png) ImgOps Google

 No.45226[Reply]

Wstawiam dopiero dziś bo dane spiałem z czwartku, ale byłem zbyt zmęczony żeby to obadać.

Kolumna A - Nazwa deski
Kolumna B - Ostatni numer postu na desce na dzień 14 maj
Kolumna C - Średnia liczba postów na desce na przestrzeni 9 stycznia - 14 maj
Kolumna D - Średnia liczba postów na desce na przestrzeni 14 maj - 28 lipca
Kolumna E - Ostatni numer postu na desce na dzień 28 lipca
Kolumna F - Ilość postów napisanych na dessce na przestrzeni 14 maj - 28 lipca
Kolumna G - Procentowa zmiana aktywnosci

Kolumny I-O - analogiczne

Tabelka po prawej stanowi listę desek na kara w kolejności od największej aktywności do najmniejsze na przestrzeni 14 maj - 28 lipca

Mała tabelka na dole to suma postów i średnia na wszystkich /b/ polskich czanów oraz tematycznych z kara. Aktualnie oznacza okres 14 maj - 28 lipca, ostatni oznacza 9 stycznia - 14 maj.
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.45275

File: 1470051457424.gif (179.47 KB, 180x180, 129878707969.gif) ImgOps Google

>>45256
o jak rykłem XD

 No.45729

File: 1470174827569.webm (6.71 MB, 1920x1080, kim zamyka temat.webm) ImgOps Google

zamykamy jeden z aktywniejszych dni od dawna (~300 postów), to oznacza że przez tydzień będzie wiało chujem zgodnie z pierwszym prawem Taychan'u

widzimy się za tydzień

 No.45737

>>45729
ehhh, zapewnie yes will


File: 1470167394944.jpg (143.92 KB, 1000x1498, godzina-w-warszawie-2016-5….jpg) ImgOps Exif Google

 No.45678[Reply]

żołnierze wyklęci w karynę zaklęci

 No.45680

File: 1470168245897.png (198.43 KB, 1108x688, źwiento niebodległośdzi.png) ImgOps Google

1.08 to jeden z najgorszych dni w polskojęzycznym internecie zaraz obok pic rel, tyle syfu na fejsie, twitterze, wykopie i to z obu stron

no i gdybym wychodził wtedy z domu to pewnie i też IRL, pamiętam awanturę na twitterze rok temu że ludzie nie zatrzymywali się autami na autostradzie w godzinę W xDDD weź się kurwa nie zatrzymaj i wpierdol od przygłupów w koszulkach redizbed


File: 1470160550394.jpg (38.17 KB, 854x480, 1469896116166031515.jpg) ImgOps Exif Google

 No.45631[Reply]

>odwiedza cię w nocy coś takiego
co robisz?

 No.45634

idę dalej spać i pozwalam mówić papie Franku

 No.45637

File: 1470162094742.gif (1.7 MB, 200x114, malysz_reverse.gif) ImgOps Google

łapię w pokeballa


 No.45470[Reply]

chcecie taką szarą myszkę?

 No.45476

File: 1470133359556.gif (615 KB, 260x143, o kurwa stary.gif) ImgOps Google

tl;dw zmienia jej pieluchy jak się zesra?


 No.45415[Reply]

Nawet wirusy komputerowe szkalują noblystę.

 No.45436

File: 1470091543268.jpg (1.7 MB, 3104x1746, skurwysyn.jpg) ImgOps Exif Google

dopiero co byłem w sanktuarium leszke


File: 1470088486138.jpg (1.22 MB, 1200x1600, loszka.jpg) ImgOps Exif Google

 No.45402[Reply]

gdybym miłości nie miał, byłbym jako cymbał

 No.45403

ty stalkerze, zgłaszam to odpowiednim służbom

 No.45405

File: 1470088638306.jpg (29.71 KB, 640x480, policja.jpg) ImgOps Exif Google

mam nadzieję, że cię kiedyś zgarną, ty chory pojebie

 No.45407File: 1470054840783.jpg (45.26 KB, 348x500, mariola.jpg) ImgOps Exif Google

 No.45276[Reply]

no najlepsza dla mnie

 No.45277

ja wolę Halinę, dorodna samica


File: 1469968030325.jpg (66.94 KB, 565x1000, 658.jpg) ImgOps Exif Google

 No.45217[Reply]

Witam państwa na czanie

 No.45218

File: 1469968428803.gif (1014.41 KB, 500x277, waving.gif) ImgOps Google

elo 420

 No.45255

File: 1470043881204.webm (341.56 KB, 400x224, tito svira sa seljaćima.webm) ImgOps Google

pozdrav, kim jesteś?


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]
| Catalog
[ b ] [ search ] [ int ]