[ b ] [ search ] [ int ]

/b/ - Anubischan

Ten, który jest na swoim pagórku
Name
Email
Subject
Comment
Verification
Flag
File
:
Embed
Password (For file deletion.)
Ładuję...

 No.46872[Reply]

Oficjalny trailer już jest. Zapowiada się całkiem ok.

 No.46877

Ten robot do złudzenia przypomina tego z tej animacji co wszyscy na niej płaczą.


File: 1471028891093-0.png (1.04 MB, 1159x1320, dudzia.png) ImgOps Google

File: 1471028891093-1.jpg (129.45 KB, 345x550, duda_otwarcie.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1471028891093-2.jpg (133.3 KB, 589x499, duda_moc.jpg) ImgOps Exif Google

 No.46869[Reply]

zbiorczy tred o miłościwie panującej nam rodzinie z Prądnika Białego.

 No.46870

będziesz tu teraz zrzucał te wszystkie prześmieszne obrazki z wykopu podpisane impactem?

 No.46871

File: 1471030032506-0.jpg (51.02 KB, 384x587, duda_600.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1471030032506-1.jpg (154.81 KB, 566x483, duda_co_tam.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1471030032506-2.jpg (282.81 KB, 635x794, duda_krucjata.jpg) ImgOps Exif Google

>>46870
tylko te, które mnie śmieszą


File: 1470897135555.jpg (71.9 KB, 852x1200, 13913558_2067528760139715_….jpg) ImgOps Exif Google

 No.46762[Reply]

http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/zebralem-okup-a-i-tak-zabili-mi-coreczke/xqlxlsr

>2016

>porwania o okup
na dodatek porwali córkę jakiegoś robola i zażądali całych 10k złotych. dafuq?
5 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.46846

File: 1470950901333.jpg (87.81 KB, 319x303, 1393623796332314410.jpg) ImgOps Exif Google

wy śmieszkujecie a mi się smutno zrobiło z tego artykułu

 No.46847

>>46846
mi też, no ale wiesz jak to jest - musimy udawać wypranych z uczuć na forach z obrazkami

 No.46862

File: 1471023268341.webm (7.24 MB, 960x540, płatki z tygrysem.webm) ImgOps Google

>>46847
mów za siebie

chciałem podszyć się pod kartuza, ale austro-węgierska flaga chyba wyjebana


File: 1470933525622.jpg (374.17 KB, 623x911, 1382365053509071447.jpg) ImgOps Exif Google

 No.46805[Reply]

>Matka kazała mi iść do biedry po sardynki w puszce i kilka torebek to będzie do śmieci
>bierzesz puszke i 3 torebki
>mina kasjerki: co ty odpierdalasz?
>to ile tych torebek
>3
>do jednej puszki??
tak było xD
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.46831

>>46829
no to już taniej jest worki kupić przecież

 No.46833

File: 1470941622327.jpg (223.05 KB, 2000x1500, 1432941204488748739.jpg) ImgOps Exif Google

>>46831
wytłumacz to moim starym

 No.46835

File: 1470942459413.png (238.42 KB, 500x571, tonnin seteli viileänaama.png) ImgOps Google

>>46833
w pierwszej chwili myślałem że to gówno a nie kotlet


File: 1469779436312.jpg (136 KB, 653x850, cara-delevingne_7-a.jpg) ImgOps Exif Google

 No.45050[Reply][Last 50 Posts]

Najpiękniejsza
250 posts and 244 image replies omitted. Click reply to view.

 No.46820

>>46818
temat już ci chyba nie bumpuje ziomeczku

 No.46821

>>46820
Właśnie widzę

 No.58174

File: 1480850840329.jpg (110.36 KB, 634x840, 1480798249505755773.jpg) ImgOps Exif Google

a podbije królową


File: 1470832415941-0.webm (3.21 MB, 640x360, kurahen po szkole.webm) ImgOps Google

File: 1470832415941-1.webm (5.92 MB, 640x360, hunta.webm) ImgOps Google

File: 1470832415941-2.webm (5.23 MB, 426x240, pszczułka.webm) ImgOps Google

 No.46724[Reply]

prekastynacyjny WEBM THREAD

zapostuję antyczne webmy, zjem obiad i muszę dziś zmusić się do napisania strony pracy. Będę starał się przedstawić na początek historię europeizacji społeczeństw europejskich:
- zmiana porządku konstytucyjnego państw narodowych na przykładzie prawa ue nadrzędnego nad konstytucją i case study polskiego oraz niemieckiego tk
- podnoszenie ważności egzekutywy jako skutek europeizacji
- wzrost znaczenia euroregionów i ich przyszłość
- tworzenie się społeczeństwa ogólnoeuropejskiego oraz partii ogólnoeuropejskich
i jaki to ma związek z przyszłością państw narodowych z perspektywy ruchów niepodległośicowych w europie zachodniej

całkiem pracowite popołudnie mnie więc czeka ;_;

webmy całkowicie losowe xD nawet nie pamiętam co w nich jest
22 posts and 30 image replies omitted. Click reply to view.

 No.46775

>>46774
no, tylko że musi być długa. mój licencjat miał 30 stron i napisałem go w tydzień, a teraz wypada tak z 60, jeśli nie więcej xD tyle że wtedy miałem pomysł i własną dupokanapkę, a tak podrzucalem losowe tematy na seminariach żeby już mi dała spokój, a teraz nie mam pojęcia co o tym napisać. kuuurwaaaa

 No.46776

>>46775
dlaczego dopuścili ci tak krótki licencjat i jak to zrobiłeś że napisałeś go w tydzien? xD

 No.46777

>>46776
>tak krótki licencjat
norma na moim kierunku

>jak to zrobiłeś że napisałeś go w tydzien? xD

normalnie, zamknąłem się na tydzień w mieszkaniu i napisałem. może dlatego że miałem dobry plan, dużo źródeł i wiedziałem, o czym pisać


 No.46706[Reply]

TO
też mam problem z czytaniem książek i nie potrafie się na nich skupić ;_; ehh też tak macie anoni?
10 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.46753

>>46752
mam podobnie tylko są to pksy relacji płock - warszawa

 No.46756

Ja tak jestem uzalezniony od muzyki ze jak czytam cokolwiek to zawsze przy muzyce nie umiem się skupic i mało rozumie

Zauważyłem ze jak słucham na głosnikach to było nieco lepiej

Kiedyś przy nauce słuchałem betovena albo mozarta niby do nauki cały dzień nafukany, i zdałem i tak ledwo na 3 XD

Próbował ktoś into szybkie czytanie? Są gdzieś darmowe kursy?

 No.53764

test


File: 1470841696201.jpg (376.01 KB, 2000x1000, _Justine_Dufour_Lapointe_o….jpg) ImgOps Exif Google

 No.46741[Reply]

mode zrób opcje szukaj

File: 1470780391917.gif (104.18 KB, 200x200, 131930607661s.gif) ImgOps Google

 No.46684[Reply]

najebałem si,ęę

 No.46685

File: 1470780620021.gif (980.5 KB, 500x207, okeja.gif) ImgOps Google

Brawo anonek

 No.46686

File: 1470780961672.jpg (33.46 KB, 600x441, kot pielmieni.jpg) ImgOps Exif Google

jutro będzie bolało

 No.46688

>>46686
nigdy nie miałem kaCA


File: 1470768122124.jpg (99.69 KB, 635x755, 1470684449654.jpg) ImgOps Exif Google

 No.46633[Reply]

gondola thread
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.46653

>>46652
przecież to szopki są

 No.46654

>>46653
gęba też?

 No.46672

>>46653
ma pan dowód?


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]
| Catalog
[ b ] [ search ] [ int ]