[ b ] [ search ] [ int ]

/b/ - Anubischan

Ten, który jest na swoim pagórku
Name
Email
Subject
Comment
Verification
Flag
File
:
Embed
Password (For file deletion.)
Ładuję...

 No.47084[Reply]

>córka Ewy Błaszczyk obudziła się ze śpiączki po 16 latach
>zapadła w nią jako sześciolatka a teraz ma 22

i co teraz? ma psychikę kilkulatki? loszka w sam raz dla anona

 No.47094

nk jej zdjęcia, przytulałbym się do takiej loszki

 No.47112

File: 1471464019616.jpg (163.91 KB, 750x500, duda_produkt_polski.jpg) ImgOps Exif Google

>W mediach pojawiła się informacja, że Ola Janczarska, córka aktorki Ewy Błaszczyk, po szesnastu latach wybudziła się ze śpiączki. - Dostajemy mnóstwo telefonów w tej sprawie, ale to nieprawda - informuje pracownica fundacji "Akogo?".

>Ola wodzi wzrokiem za tym co się dzieje wokoło, reaguje na coś, co się jej podoba, daje oznaki gniewu jak czegoś nie lubi. Takiego kontaktu wcześniej nie było.


http://metrocafe.pl/metrocafe/7,145523,20560140,sprzeczne-informacje-w-sprawie-corki-ewy-blaszczyk-fundacja.html


File: 1471390119776.jpg (2.11 MB, 2550x3000, Wojciech_Cejrowski_2011.jpg) ImgOps Exif Google

 No.47073[Reply]

ludzie których lubicie i kopalibyście po mordzie jednocześnie
1 post omitted. Click reply to view.

 No.47093

File: 1471436790498.jpg (26.55 KB, 458x475, śmieć.jpg) ImgOps Exif Google

ten liberalny dziadek

 No.47099

>>47093
zostaw, dzięki niemu masz komputer

 No.47101

>>47093
gramatyka generatywna robi mi loda


File: 1471188550092.png (29.78 KB, 621x416, Zrzut ekranu z 2016-08-14 ….png) ImgOps Google

 No.46963[Reply]

http://www.arealme.com/slownictwo-jezyka-polskiego-test/pl/

test chyba zbyt prosty, bo przeczytałem w życiu tyle książek co przeciętny seba w zawodówce.
8 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.46979

>synonim słowa wdowa to niezamężna
no chyba nie
>synonim słowa śmieć
>polityk w odpowiedziach
xD

 No.46981

>>46979
tam co drugie pytanie miało taki sens xD to chyba gra w skojarzenia, a nie w synonimy

 No.47027

>>46979
jeszcze głupsze były antonimy czasowników

test jest specjalnie łatwy tak że każdy normalny go zrobi na 0,01% żeby więcej ludzi robiło barany


File: 1470044476607-0.jpg (816.01 KB, 1118x1680, 1469571936903.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1470044476607-1.jpg (525.56 KB, 1080x1920, 1469572012906.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1470044476607-2.jpg (900.79 KB, 1118x1579, 1469572150885.jpg) ImgOps Exif Google

 No.45259[Reply]

zdumpuję trochę kontentu
>katoliczka
>niemka czystej krwi
>modelka
17 posts and 22 image replies omitted. Click reply to view.

 No.45287

>>45285
ja trochę daję, Cara jest spoko

 No.45288

>>45283
Bądźmy łagodni, niech sobie anonki waifują kogo chcą, serwera ci u nas dostatek.

 No.46961

File: 1471180185079.jpg (308.24 KB, 1080x1300, 13671909_1743591485901284_….jpg) ImgOps Exif Google

>niedziela
>zdjęcie spod kościoła
mówiłem, że katoliczka

edit
ups, to cerkiew
https://en.wikipedia.org/wiki/Uspenski_Cathedral,_Helsinki


File: 1471094070607.jpg (184.3 KB, 1241x827, Ewa-Swoboda-481096328-Gett….jpg) ImgOps Exif Google

 No.46887[Reply]

32 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

 No.46955

File: 1471170653621.jpg (253.45 KB, 720x1280, karyńsko.jpg) ImgOps Exif Google

zalewam

 No.46959

>>46955
oj, oj, ktoś lubi coś, czego nie lubię (tup tup pod biurkiem)

 No.46960

File: 1471178756428.jpg (8.79 KB, 252x199, ale_sztynks_ja_pierdole.jpg) ImgOps Exif Google No.46951[Reply]

😐 co ta żydówka znowu wymyśliła

 No.46956

File: 1471172511309.jpg (52.51 KB, 448x594, 13217757598.jpg) ImgOps Exif Google

>myśl że w środku będą jakieś materiały o KODZIE
>koszulka, przypinka, zeszycik i inne fanty z jej nazwiskiem

wow, dziękuję Klossy, robisz tyle dla podprzywilejowanych (ang. underprivileged) mniejszości


File: 1471117558920.jpg (969.07 KB, 2471x1390, The_Program_-_New_O_993957….jpg) ImgOps Exif Google

 No.46924[Reply]

http://www.filmweb.pl/film/Strategia+mistrza-2015-733808
dobry filmeł polecam
armstrong największa kompromitacja cwela w dziejach sportu
>sugerowanie ze taki phelps nie bierze

 No.46928

niby w czasach zimnej wojny to socjaliści szprycowali się żeby dopiec kapitalistom na wszelakich zawodach, ale umówmy się że teraz jest megachujowo pod tym względem. coraz częściej myślę o tym żeby igrzyska oddać samym amatorom jak kiedyś, a "zawodowcy" niech się koksują czym chcą w jakiejś Trump Diamond Athletic League (r)(tm). tych pierwszych nikt by potem nie oglądał, no ale przynajmniej idea byłaby zachowana, bo dzisiejszy sport to w dużej części po prostu wyścigi na to, kto lepiej ukryje fakt że bierze kox


File: 1471111755427.jpg (147.41 KB, 1300x866, 5522490-Two-girls-running-….jpg) ImgOps Exif Google

 No.46914[Reply]

>biegaj sobie jak zawsze wieczorkiem od jakiegoś czasu (2 dni)
>biegną przed tobą dwie loszki
>dogoń je i spytaj czy możesz się dołączyć
>"no w zasadzie to chciałyśmy sobie pobiegać tylko w dwójkę"
>powiedz im kulturalnie, że rozumiesz i odłącz się od nich biegnąc przed siebie
>za chwilę jedna z nich za tobą woła "ale jak chcesz, to możesz się dołączyć"
>powiedz jej, że to czy się dołączę musi wynikać z jej woli. nie może mi robić łaski, ponieważ wspólne bieganie, żeby być pełne i wartościowe, musi się odbywać za obopólna zgodą. w przeciwnym wypadku byłoby to narzucanie mojej woli i gwałt emocjonalny na niej.
>przylepiasz jej naklejkę HeForShe na czoło i uciekasz w kierunku pobliskiego lasu
tak było, nic nie zmyślam
1 post omitted. Click reply to view.

 No.46919

File: 1471113514066.webm (289.03 KB, 600x420, kobiety to kuuurwyyy.webm) ImgOps Google

>>46917
dziękuję, że mnie wyręczyłeś

 No.46920

File: 1471113945160.jpg (49.62 KB, 450x300, korwin_monopoly.jpg) ImgOps Exif Google

>>46919
>6 zdjęć loszek z murzynami/z czarnymi dziećmi
>dowód na to, że kobiety to kurwy
aha

>>46917
przecież wykształcone kobiety lubią jak się je szanuje

 No.46921

>>46917
nikt z nas nie rucha xD


File: 1471105402562.jpg (46.76 KB, 620x400, Screen-Shot-2016-07-20-at-….jpg) ImgOps Exif Google

 No.46906[Reply]

Harley
a cara drewno

File: 1471088587117.jpg (84.01 KB, 389x576, 1468228826004.jpg) ImgOps Exif Google

 No.46885[Reply]

dzieńdobry
domagam się flagi wilna

Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]
| Catalog
[ b ] [ search ] [ int ]