[ b ] [ search ] [ int ]

/b/ - Anubischan

Ten, który jest na swoim pagórku
Name
Email
Subject
Comment
Verification
Flag
File
:
Embed
Password (For file deletion.)
Ładuję...

File: 1476136754176.png (74.49 KB, 522x420, Screenshot from 2016-10-10….png) ImgOps Google

 No.52228[Reply]

6 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

 No.52238

File: 1476181689640.png (33.59 KB, 488x382, 147342674436-0.png) ImgOps Google

nie chce mi się robić jeszcze raz to postuje swoje z kiwiszona

 No.52241

File: 1476189047759.png (141.27 KB, 944x718, bez nazwy.png) ImgOps Google

Idę słuchać Paranoid xD

 No.60050

File: 1482255819069.png (3.58 KB, 400x363, chuj2.png) ImgOps Google

chuj dupa


 No.49229[Reply][Last 50 Posts]

Zakładam nową, bo nie bumpuje
248 posts and 14 image replies omitted. Click reply to view.

 No.52025

tfw Sophie za tydzień w niedzielę w Empiku w Warszawie

 No.52165

>>52020
www.instagram.com/camila_cabello/

Tańczymy dalej

 No.52169File: 1470067624397-0.jpg (2.05 MB, 4200x2841, 1470003961411.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1470067624397-1.jpg (76.2 KB, 2048x1365, 1470003996929.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1470067624397-2.jpg (3.38 MB, 3543x1760, 1470004109873.jpg) ImgOps Exif Google

 No.45330[Reply][Last 50 Posts]

Gdy Francja wzywa moim honorem jest pieczenie bagietek
187 posts and 102 image replies omitted. Click reply to view.

 No.50903

>>50889
czy to ten słynny Brexit?

 No.51637

File: 1475065643566-0.jpg (142.42 KB, 2048x1150, CtHI77kWYAAb5HS.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1475065643566-1.jpg (88.34 KB, 1200x677, CtVxBDlXYAA_5_v.jpg) ImgOps Exif Google

ale piękna

 No.51984

File: 1475699776270.jpg (94.88 KB, 1080x1080, 14474155_194113934357615_4….jpg) ImgOps Exif GoogleFile: 1473603449429.jpg (86.65 KB, 900x750, charles-de-gaulle-4.jpg) ImgOps Exif Google

 No.50122[Reply][Last 50 Posts]

Stary nie bumpuje, więc zakładam nowy.

http://partianowa.org.pl/articles/4/program-partii-nowa

co anoni myślą
247 posts and 69 image replies omitted. Click reply to view.

 No.51937

>>51936
Nie nie, ja zwyczajnie chciałem cię obrazić.

 No.51938

>>51937
a to spoko

 No.51961

miło xD


File: 1475479738466.jpg (58.61 KB, 640x416, 13872370_1225837064116091_….jpg) ImgOps Exif Google

 No.51900[Reply]

Cześć mam na imię Kuba i słyszałem, że ta strona jest na sprzedaż, ile za nią chcecie?

Kontakt:

[email protected]
https://twitter.com/JakubMeresinski

 No.51901

dziękujemy za ofertę, bardzo chętnie rozpoczniemy negocjacje z panem, potrzebujemy tylko pańskiego świadectwa dojrzałości

 No.51902

Panowie…. zajmijcie się rzetelnym moderatorstwem…. czany są jak jazda na rowerze kto nie kręci ten nie jedzie!

http://boards.4chan.org/qa/thread/713550#p713550

 No.67943

>


File: 1475346561411.jpg (434.52 KB, 658x370, jurek owsiak.jpg) ImgOps Exif Google

 No.51826[Reply]

zmenczylem sie czanami
jak zostac normikiem?
8 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.51842

>>51839
ciekawe pod jakim względem xD

 No.51843

>>51839
to prawda
>>51842
bo żyje, a nie wegetuje przed komputerem chuj ze czasami tryhard

 No.51863

>>51843
>bo żyje
na dobrą sprawę też chciałbym osiągnąć taki level wyparcia, ale z drugiej strony nie wiemy, może chlipie w poduszkę po nocach


File: 1475251273831.jpg (Spoiler Image, 19.8 KB, 425x709, 12115765_154838044866699_1….jpg) ImgOps Exif Google

 No.51775[Reply]

cenzo nitka idź

 No.51776

/nk/ pomału bo trzęsie.avi

 No.51777

czy święci są po to ażeby zawstydzać?

 No.51814

File: 1475300869403.jpg (130.46 KB, 1496x1796, papież juggalo.jpg) ImgOps Exif Google

>>51776
naprawdę nikt tego nie ma?


 No.51644[Reply]

 No.51645

nigdy tego nie oglądałem

 No.51652

trochę śmieszne, trochę żeżuncyjne, trochę rak

 No.51783

jedna z niewielu rzeczy w polskiej tv z ostatnich 10 lat którą oglądałem regularnie i podobało się dla mnie. polecam.


 No.51700[Reply]

Czy tak to wygląda jak masz dziewczynę? Siedzisz z nią i prowadzisz crindzi rozmowy gdzie już po minucie normalny człowiek ma chęć się zabić?
5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.51726

Śliczna ta loszka

 No.51728

>>51726
szkaradne karynicho. nie ma w sobie nic a nic z niewinności.

 No.51743

>>51726
>czy jest śliczna
no kurwa za bardzo karyniasta
>czy gdyby wystawiła mi cipe to bym nie ruchał
no wiadomo, że bym ruchał

tak to widzę also "humor" loszek


File: 1475183954635.webm (9.99 MB, 1280x720, terka vaporwave.webm) ImgOps Google

 No.51719[Reply]

tylko cos sprawdzam

 No.51724

wszystko sprofanują tym jebanym niedojebem z wodzisławia
won na karachan


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]
| Catalog
[ b ] [ search ] [ int ]