[ b ] [ search ] [ int ]

/b/ - Anubischan

Ten, który jest na swoim pagórku
Name
Email
Subject
Comment
Verification
Flag
File
:
Embed
Password (For file deletion.)
Ładuję...

File: 1478261153822.png (175.98 KB, 491x428, Screenshot from 2016-11-04….png) ImgOps Google

 No.54420[Reply]

>on nadal leży w szpitalu
to już będą ze 3 miesiące, nie?

 No.54511

Chyba jakoś z przerwami, ale ważne że go umyli xD Swoją drogą współczuję leżenia w Bródnowskim, moja fz często tam leżała ze swoją cukrzycą więc odwiedzając ją, ehh, napatrzyłem się na brud, smród i niemiły personel xD

 No.54517

>>54511
>fz
haha cuck


File: 1469801605923-0.jpg (60.89 KB, 526x522, 1.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1469801605923-1.jpg (122.18 KB, 960x960, 7.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1469801605923-2.png (434.02 KB, 595x594, 32.png) ImgOps Google

 No.45072[Reply]

OTWIERAM TEMAT O NAJPIĘKNIEJSZEJ DZIAŁACZCE POLITYCZNEJ W KRAJU
czy szanujecie pannę Marcelinę? Bo ja bardzo. Miałem dziś sen, że jestem jej chłopakiem i sobie żartujemy wspólnie, zaczepiamy się, razem się przytulamy. Ehh jaki to był pieniężny sen, bardzo bym chciał żeby ją kiedyś dano dla mnie, ale niestety 100lej niewychodzący here ;_;
76 posts and 39 image replies omitted. Click reply to view.

 No.54355

File: 1478247439503.png (307.11 KB, 590x588, zawisza kolejna juz.png) ImgOps Google

awwww

sugerowanie ze nie najpiękniejsza

 No.54356

>>54355
zarzygałem sobie biurko

 No.54358

>>54356
spierdalaj


 No.54260[Reply]

pretensjonalna kurwa, kopałbym
8 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.54334

>>54329
ona nadal jest nastolatką? widziałem ją już z 5 lat temu

 No.54335

>>54334
nie wiem, ale wygląda jak lambadziara którą mógłbyś minąć podczas trwania przerwy w liceum

 No.54337

>>54329
w sumie taki trochę zamulacz, dobrze im pojechał


File: 1474721116694.jpg (176.52 KB, 1200x900, tspoland002~405.jpg) ImgOps Exif Google

 No.51404[Reply][Last 50 Posts]

Zapraszam na dziewiętnasty epizod czanowej sagi Tayloru.

Tosia ze śniegiem na picrelu ale wam anonki życzę dużo ciepełka ;3
249 posts and 221 image replies omitted. Click reply to view.

 No.54333


 No.54340

>>54330
ale weź nie obrażaj

 No.54351

>>54330
ale pierdziawka, ja jebie


File: 1478193303063.jpg (50.25 KB, 632x604, 1478193146890888088.jpg) ImgOps Exif Google

 No.54266[Reply]

>noś aparat
>miej jeszcze gorsze zęby

 No.54268

File: 1478193466582.png (43.93 KB, 728x530, smrut.png) ImgOps Google

ale ona zbrzydła, co ja nawet nie

 No.54269

File: 1478194302053.jpg (17.43 KB, 203x229, pierdłem.jpg) ImgOps Exif GoogleFile: 1474767746898.jpg (572.92 KB, 1450x1112, engel.jpg) ImgOps Exif Google

 No.51468[Reply][Last 50 Posts]

Czas w pośpiechu figle nam płata, piłka toczy się w bramkę pustą
Już czternasty rozdział naszej piłkarskiej historii. Czy Nawałka przetrzyma burzę po porażce z Danią i wymęczonym remisie z Armenią? Czy Elias Szechadi przestanie strzelać? Czy Popović się nauczy trudnej sztuki rzutów karnych? Czy nowa książka Wójta jest czytalna? Tego wszystkiego dowiecie się tylko u nas.
________________
№ 13 → >>49355
№ 12 → >>47369
№ 11 → >>45004
252 posts and 74 image replies omitted. Click reply to view.

 No.54222

>>54206
ja wybrałem dobrze i obejrzałem mecz a nie jakieś olafy lubaszenki

 No.54224

paweł zarzeczny pewnie już zajebany w trzy dupy o tej porze

 No.54237

Nowy thread>>54235


File: 1478002923609.jpg (199.61 KB, 1020x768, ciposki.jpg) ImgOps Exif Google

 No.53965[Reply]

Mam nadzieję, że poinformowaliście swoją rodzinę, że chcecie zostać pochowani w ekologiczny sposób

https://pl.wikipedia.org/wiki/Promesja
75 posts and 16 image replies omitted. Click reply to view.

 No.54100

>>54093
>tred o zmarłych
>3 posty później
>komunizm ssie
>super ustrój kurwo
powołując się na mistrza po raz drugi - ludzie wszystko ma swoje granice

 No.54112

File: 1478093226087.jpg (45.68 KB, 1440x900, 1456863215436.jpg) ImgOps Exif Google

>>54100
>proszę się trzymać tematu tematu, w przeciwnym razie dostaniesz ostrzeżenie od moderatora pszemka
jeśli opu tematu to nie przeszkadza, co mu zrobisz? pozwiesz go?

 No.69981

gówno


 No.54095[Reply]

lubicie stupki?

 No.54096

File: 1478054236720.webm (3 MB, 720x1280, stupki.webm) ImgOps Google

tylko jako integralną część nóżek, same jako takie mnie jakoś wybitnie nie kręcą

 No.54097

File: 1478054423050.jpg (46.61 KB, 640x640, 10154976_10152397977518656….jpg) ImgOps Exif Google

>>54096
ja potrafię sfapać do samych stóp

 No.54098

File: 1478054516236.jpg (87.34 KB, 612x612, justinedufourlapointe_a63d….jpg) ImgOps Exif Google

>>54097
może jak są naprawdę ładne i mam ostrą chcicę


File: 1478034123992.jpg (72.8 KB, 600x800, BwdojZlCEAAHQ0e.jpg) ImgOps Exif Google

 No.54060[Reply]

Lana ma najlepsze podejście do fanów

 No.59037

[love]

 No.59038File: 1478017451016-0.jpg (1.35 MB, 2430x3472, Monika-Dryl-Feet-2050812.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1478017451016-1.jpg (219.81 KB, 960x960, 14054158_1085388664887504_….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1478017451016-2.jpg (126.23 KB, 960x960, 1465145264532.jpg) ImgOps Exif Google

 No.54012[Reply]

nie każda niebieskooka blondynka jest piękna, ale każda piękna loszka jest niebieskooką blondynką

 No.54017

File: 1478018195865.png (533.07 KB, 540x960, Screenshot_2016-10-30-23-2….png) ImgOps Google

zgadzam się


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]
| Catalog
[ b ] [ search ] [ int ]