[ b ] [ search ] [ int ]

/b/ - Anubischan

Ten, który jest na swoim pagórku
Name
Email
Subject
Comment
Verification
Flag
File
:
Embed
Password (For file deletion.)
Ładuję...

 No.58364[Reply]

ale szaro ja pierdole

File: 1480907494337.jpg (52.7 KB, 900x600, 363369_1.1.jpg) ImgOps Exif Google

 No.58311[Reply]

nie sądzicie że jest podobna do Taylor?

 No.58330

File: 1480939204387.jpg (15.91 KB, 357x271, 13421699828.jpg) ImgOps Exif Google

too old

 No.58357


 No.58358

File: 1480964230025.jpg (868.61 KB, 2997x2249, 1453544553687.jpg) ImgOps Exif Google

tu może trochę


File: 1480101553398-0.png (4.13 KB, 40x40, taybombka.png) ImgOps Google

File: 1480101553398-1.png (4.04 KB, 40x40, taybombka2.png) ImgOps Google

File: 1480101553398-2.png (139.36 KB, 300x386, bombka tej.png) ImgOps Google

 No.56670[Reply]

you know the drill
jakie lepsze? takie małe czy większe?
20 posts and 15 image replies omitted. Click reply to view.

 No.58020

File: 1480772729466.webm (7.12 MB, 600x400, save ukraine game.webm) ImgOps Google

>>58018
>robilibyście w paincie ołówkiem
niekoniecznie, w internecie jest 9000 generatorów 8bitowych obrazków, można się tym bawić

 No.58033

File: 1480780474805.jpg (243.34 KB, 700x700, WG4gWzPk2geGJAgAzm3xDA_r.jpg) ImgOps Exif Google


 No.58331

>>58018
Dobra pierwszy, określ się: zeskalujesz jakoś te duże bombki czy mamy zrobić małe?
I jak małe? 40x40 jak w pierwszym poście czy inne?
I ile sztuk? Żeby to jakoś wyglądało na tej choince ale jednocześnie żeby można było jak najwięcej motywów zmieścić.


File: 1480872361136.png (549.44 KB, 624x468, Bez tytułu.png) ImgOps Google

 No.58209[Reply]

Nk wyforsuje jakąś thcic waifu
22 posts and 10 image replies omitted. Click reply to view.

 No.58309

>>58308
Spytałbym się loszki czy by mi wyjaśniła takie rozumowanie ale nie powiem że skłonił mnie do tego zestaw 500 fap-fotek z internetu xD

 No.58314

>>58301
ona to akurat wątpliwej urody

 No.66005File: 1480876440266.jpg (191.25 KB, 1000x1000, 1480296083489.jpg) ImgOps Exif Google

 No.58212[Reply]

waifowaliscie kiedyś? swego czasu jedna z top waifu na 4chenie.
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.58227

>>58215
Na to wygląda

 No.58228


 No.58259

>>58228
wystarczy spojrzeć na pic rel


File: 1480844155716.jpg (43.42 KB, 640x360, 547_243796289.jpg) ImgOps Exif Google

 No.58168[Reply]

ŚMIEĆ

 No.58171

kim?


File: 1480811491551.jpg (90.1 KB, 1276x574, 14730496746410.jpg) ImgOps Exif Google

 No.58148[Reply]

największy matkojebca w gierkach ostatnich lat
udowodnijcie mi źle

 No.58151

>matkojebca
A jak mu matka przychodzi do domu to pada jej do kolan i płacze xD

 No.58153

>>58151
bo to pojeb i czysty xaos
prawdziwe superego


File: 1480788639734.webm (2.51 MB, 960x540, 1480786710318878225.webm) ImgOps Google

 No.58045[Reply]

JUŻ NIEDŁUGO
5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.58102

>>58099
prostytutki/i przygodny seks/ to ryzyko weneryków, więc symulator nie musi być na początku ani wybitny ani tani/chyba ważniejsze/
no i dochodzi kwestia wstydu. chodzenia na kurwy nie trzymasz w szafie

 No.58117

>>58102
No nie wiem, ktoś ci zajrzy do szafy i ma twarde dowody: twoje zabawki. A jak idziesz do kurwy to do niej do mieszkania i tyle. Raczej nikt cię nie śledzi co robisz wieczorami.

 No.58125

File: 1480808191262.gif (1.4 MB, 600x338, 1386771302133442608.gif) ImgOps Google

>>58117
o tym mówię/zgadzam się


File: 1469746915617.jpg (40.07 KB, 517x365, CbwhH_NVAAAgimx.jpg) ImgOps Exif Google

 No.45028[Reply]

>pasek na dole

papież pyta się co.jpg
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.58121


 No.58124

File: 1480808027628.webm (801.66 KB, 1280x720, kompromitacja cwela.webm) ImgOps Google


 No.58136

h3h3


File: 1480792362723.webm (2.98 MB, 1280x720, Zarzeczny.webm) ImgOps Google

 No.58051[Reply]

Karta z debetem to jest wasz majestat kurwa.
6 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.58076

>>58073
od kiedy walenie konia to seks?

 No.58079

Zarzeczny to testo na jakiego Polska zasłużyła xD

 No.58089

File: 1480801387848.webm (1.34 MB, 854x480, AS Wywiadu - Paweł Zarzec….webm) ImgOps Google

ciekawe o jakie piosenkarki zagraniczne miał na myśli pan Paweł


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]
| Catalog
[ b ] [ search ] [ int ]