[ b ] [ search ] [ int ]

/b/ - Anubischan

Ten, który jest na swoim pagórku
Name
Email
Subject
Comment
Verification
Flag
File
:
Embed
Password (For file deletion.)
Ładuję...

File: 1481034540759.webm (8.98 MB, 1080x1920, 148103373852135668.webm) ImgOps Google

 No.58463[Reply]

nitka o bazyliszku i cerazym nie bumpuje, więc zakładam nową. jakiś anon zainspirowany ukamieniowaniem bazyliszka złożył wizytę w mieszkaniu lancka
33 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

 No.58759

>>58684
>>58684
nie jest po prostu tak, że biedaków nie stać na te całe kamery do nagrywania?

 No.59468

SZOK! Znana youtuberka znowu kradnie memsy z kara [zobacz filmik][r-u-c-h-a-n-i-e]

 No.59474

>>59468
Jeden kamień to za mało


File: 1481850800394.jpg (4.16 KB, 300x57, image.jpg) ImgOps Exif Google

 No.59432[Reply]

postujcie śmieszne kapcie

 No.59433

a co śmiesznego w tej twojej?

 No.59452

>>59433
anal gate rozumiesz? hahaha


 No.59446[Reply]

Dlaczego jeszcze nie podrywasz? To takie proste.

 No.59448

lecimy

 No.66323

test


File: 1478547505659.jpg (111.76 KB, 819x1232, beata-tadla-na-gali-presti….jpg) ImgOps Exif Google

 No.54982[Reply]

wszystkie waifu bledną przy beacie taka jest prawda
7 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.59434

File: 1481879460616.jpg (143.96 KB, 820x1093, beata-tadla-pokazala-syna-….jpg) ImgOps Exif Google

Te uczucie gdy wszyscy twoi kumple chcą wyruchać twoją matkę.

 No.59444

File: 1481885940905.jpg (93.36 KB, 620x928, z20137235Q,Pierwsze-spotka….jpg) ImgOps Exif Google

nogi Beatki są dla mnie najlepszse

 No.59447

File: 1481886261617.jpg (642.36 KB, 623x928, 92876ae5c4373a20a24ac71e94….jpg) ImgOps Exif Google

>>59444
jeszcze jak


File: 1481811921719.jpg (83.33 KB, 424x640, 111614888.jpg) ImgOps Exif Google

 No.59388[Reply]

Nowocioty nie pamiętają waifowania tej typiary.
5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.59437

>>59402
>>59402
no, smoczekrocze była piękna xD

 No.59439

>>59415
tak było z leną na kara xD

 No.59442

File: 1481885662494.jpg (45.7 KB, 640x480, duOZs.jpg) ImgOps Exif Google

>>59437
wczesne smocze była ładna, przecież dopiero potem się spasła od ćpania


File: 1481835396584.jpg (137.33 KB, 1000x871, a685a5cf02bf9648b821df1030….jpg) ImgOps Exif Google

 No.59424[Reply]

kurrrr kiedyś to były

File: 1481754845944.webm (3.4 MB, 640x360, 1481753414242454635.webm) ImgOps Google

 No.59346[Reply]

ostatnio na wykładzie śliczna loszka w pierwszym rzędzie rozjebała się na dwóch siedzeniach tak że na jednym siedziała pupcią, a na drugim opierała się wyprostowanymi rękoma. w dodatku co jakiś czas przeczesywała albo odgarniała sobie włosy. czy to ta słynna niewerbalna oznaka zainteresowania prowadzącym?

itt postujemy wszystkie webmy z polskiego podrywu
6 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

 No.59370

>>59349
>>59351
>>59353
>nie znanie polskiego podrywu
lol!

 No.59386

>>59370
>>59349
>>59354
Nie że nie znam, ale nigdy nie byłem na tyle ciekawy żeby skazać się na cierpienia i obejrzeć właściwą akcje. I jestem pewien że nie jestem w tym sam, doznania muszą być bliskie fizycznemu bólowi xD

 No.59387

>>59386
jak oglądasz piąty czy szósty raz, to fizyczny ból z żenady przechodzi i tylko śmiechasz. sprawdzone und potwierdzone


File: 1473098445325.jpg (204.98 KB, 1280x956, gazety.jpg) ImgOps Exif Google

 No.49186[Reply]

a wy jakie kupujecie cyklicznie i czytacie? inb4 te słynne https://pebx.pl/forum/gazety-i-czasopisma.59/ ale niektórym dziennikarzom trzeba dać zarobić
6 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.59173

File: 1481645866561.jpg (52.01 KB, 474x636, nazi poland.jpg) ImgOps Exif Google

>bądź w dużym empiku
>nie ma Nowego Obywatela ani Przeglądu
>za to połowa działu społeczno-politycznego zawalona miesięcznikiem "Egzorcysta" i innymi foliarstwamI

TAK WYGLĄDA ŻYCIE W PISLANDZIE, PRZYSIĘGAM ŻE OSOBIŚCIE ZABIJE KACZORA JAK NIE PRZESTANIE ROZMONTOWYWAĆ DEMOKRACJI, PIOTROWICZ PRZEPROŚ ZA STAN WOJENNY

kapcza mówi REVOLUCION xD

 No.59191

>>59173
>sugerowanie że za PO było inaczej

 No.59193

>>59191
następnym razem otaguję #ironia


File: 1481493688763.jpg (359.81 KB, 2000x3000, 13852606593.jpg) ImgOps Exif Google

 No.59014[Reply]

 No.59017

>zachwycanie się femkurwami zamiast wybijania im szyb w oknach
nie o takie czany


File: 1481472979070.jpg (59.47 KB, 960x709, 1012262_493242464095811_17….jpg) ImgOps Exif Google

 No.58932[Reply]

Pomóżcie szarej myszce w walce z rakiem, ech

https://pomagam.pl/uue8kqoe
22 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

 No.58964

>>58960
yyy, tamta "szara myszka" była ironiczna

 No.58965

>>58964
>zrób z siebie debila
>tłumacz się ironią

 No.58973

>>58963
jak by mi dali to bym kurwe powiesił


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]
| Catalog
[ b ] [ search ] [ int ]