[ b ] [ search ] [ int ]

/b/ - Anubischan

Ten, który jest na swoim pagórku
Name
Email
Subject
Comment
Verification
Flag
File
:
Embed
Password (For file deletion.)
Ładuję...

File: 1483229358419.jpg (222.94 KB, 960x720, vyzee.jpg) ImgOps Exif Google

 No.61441[Reply]

żyję xD ps gdzie jest aseksualna flaga? ;___;
5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.61483

>>61480

>>61032
to jest "wklejanie linków"? nie za to był ban

>>61021
a to jest twój własny post na ten temat

nie szukaj zaczepki

 No.61488

File: 1483273340773.jpg (141.88 KB, 949x842, xD.jpg) ImgOps Exif Google

>>61476
usunąłem temat z /waifu/ bo wyjebane bardzo ludzie mieli a poza tym za dużo spermiarstwa tam jest i to nie było dla Martusi towarzystwo ;___; żaden sekret

 No.61491

Ayy kolejny rok i znowu anon od Marty Laty xD No nie powiem, trochę cię nie widziałem


 No.61403[Reply]

>1 online

ośmieszyliście się więc dam chociaż szarą myszkę dla was
9 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.61437

File: 1483228219944.png (237.9 KB, 358x502, 2016-07-01.png) ImgOps Google

>11 connected na tubie
to jakiś rekord chyba
also starzeję się, myślałem że wypiję ze dwa razy więcej a już leżę w łóziu

 No.61439

>>61437
z czego 3 aktywnych

 No.61440

>>61439
oj nie fanzol


File: 1482873282466.jpg (72.74 KB, 266x394, insideout-KA-1.jpg) ImgOps Exif Google

 No.61144[Reply]

itt filmy na których płakaliście. pic rel pierwszy i ostatni, na którym się poryczałem, ale to raczej dlatego, że miałem wtedy najmocniejszego doła w życiu i nieudane myśli samobójcze, a ten film pozwolił mi się zidentyfikować z bohaterką.
19 posts and 12 image replies omitted. Click reply to view.

 No.61215

File: 1482931846979-0.jpg (64.22 KB, 331x475, 613TZ0SHFRL.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1482931846979-1.jpg (21.82 KB, 260x387, Twelve_monkeysmp.jpg) ImgOps Exif Google


 No.61225

File: 1482947048938.jpg (107.96 KB, 500x713, 7349729.3.jpg) ImgOps Exif Google


 No.61378

File: 1483139334600.gif (2.81 MB, 440x321, 1402010031889.gif) ImgOps Google

znalazłem relewantnego gifa


File: 1482761423234.png (150.57 KB, 1058x864, stimpotlead.png) ImgOps Google

 No.60947[Reply]

Czy anony były by chętne odpowiedzieć na kilka pytań w ramach ankietyzacji?

>Wiek

http://www.strawpoll.me/11958058
>Płeć
http://www.strawpoll.me/11958060
>Miejsce zamieszkania
http://www.strawpoll.me/11958066
>Jakie inne czany lurkujesz
http://www.strawpoll.me/11958069
>Ile postów dziennie piszesz na Lena
http://www.strawpoll.me/11958364
>Ile lat lurkujesz Lena
http://www.strawpoll.me/11958375
>Twoja aktywność na czanie w ostatnim roku
Post too long. Click here to view the full text.
46 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

 No.61248

>>61247
ja jebię to chyba pensylwańczyk automatycznie po zakutaszeniu tam się przeniósł, poznam ten świętojebliwy moralizatorski ton dosłownie wszędzie xD

 No.61249

borze te ryje i ich styluwa fizycznie mnie obrzydzają

 No.61374

klik i was nie ma gównojady, won stąd obaj

przeliteruję jeszcze raz bo kolejna osoba nie zrozumiała i od dzisiaj postuje na pl.vichan.net/waifu

jeżeli
coś
się
nie
podoba
to
wypad


File: 1469989522897-0.jpg (58.76 KB, 620x930, z20480633Q,Kinga-Duda-na-m….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1469989522897-1.jpg (101.23 KB, 620x963, z20480638Q,Kinga-Duda-na-m….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1469989522897-2.jpg (41.57 KB, 620x696, z20480624Q,Kinga-Duda-na-m….jpg) ImgOps Exif Google

 No.45227[Reply]

ech, pieprzony farciarz. ciekawe ile ma kasy skoro wyrwał Kinię.
11 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.61369

File: 1483125016890.jpg (21.84 KB, 348x510, 945f8594ea53215b5e8d33b9aa….jpg) ImgOps Exif Google

>używanie wielkich smartfonów do słuchania muzyki zamiast malutkich empetrójek

 No.61370

File: 1483125520394.jpg (27.85 KB, 500x375, _.jpg) ImgOps Exif Google


 No.61371

>>61369
czy to 2008?


File: 1483112291049.mp4 (1.4 MB, 480x480, 15118205_1731356773854632_….mp4) ImgOps Google

 No.61347[Reply]

kocham jom

 No.61350

File: 1483113750600.jpg (39.41 KB, 750x937, 14718447_324264641289520_7….jpg) ImgOps Exif Google

>nastawianie budzika na 3:51
moja dupokanapka nie wyrabia

 No.61351

File: 1483113922337.jpg (22.77 KB, 330x318, autyzm na dzikim zachodzie.jpg) ImgOps Exif Google

>>61350
moja też

 No.61353

Czuje, że znowu przegapiłem jakiś ważny moment w kolejnym kultowym serialu, amirite?


 No.61298[Reply]

ZWALĘ KONIA
10 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.61318

>>61315
taki nowy, u nas w domu była taka książka

 No.61319

File: 1483040788634.jpg (14.22 KB, 628x676, 1442164383001.jpg) ImgOps Exif Google

>>61318
dosłownie: fajnie masz na chacie

 No.61338

zapraszam na morenkę do klubu książki


File: 1483047282911.jpg (50.41 KB, 271x475, rusznikarskie kocięta.jpg) ImgOps Exif Google

 No.61323[Reply]

Z cylku "Okruchy Życia": GUNSMITH CATS (1995) - wzruszająca opowieść o przyjaźni i poświęceniu.
Rally Vincent (której zamordowano matkę, a ojciec opuścił ją, gdy była dzieckiem) wraz ze swoją współlokatorką Minnie May Hopkins (byłą prostytutką) prowadzą w Chicago sklep z bronią palną. Pewnego dnia ich towar zostaje zniszczony, a agent ATF wymusza na nich współpracę mającą na celu złapanie nielegalnego handlarza orężem. Okazuje się jednak, że intryga jest gęstsza niż bigos twojej starej…

Do oglądnięcia na YT w tylko trzech odcinkach po ok. 30 minut:

Wersja oryginalna z angielskimi napisami
odcinek 1: https://youtu.be/4GFBKYBzLZw
odcinek 2: https://youtu.be/_J7Go8b06nc
odcinek 3: https://youtu.be/02dQ2ZvCiN0

Wersja anglojęzyczna
odcinek 1: https://youtu.be/W50Ifm-VQqg
odcinek 2: https://youtu.be/RKgnazCx7o4
odcinek 3: https://youtu.be/UN17Sao9Dcs

Post too long. Click here to view the full text.
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.61329

>>61327
>anime o perypetiach polonii i problemach życia na emigracji w jackowie
nk to zrobi

 No.61330

>>61327
ale zrobiona przez chińczyków jełopku

 No.61331

File: 1483050330676.jpg (272.45 KB, 1504x582, 1483050099001.jpg) ImgOps Exif Google

nie wiem gdzie zapostować, więc postuję tutaj.

tak wygląda ta słynna "konserwatywna" japonia.


File: 1482708681468.jpg (13.1 KB, 480x360, hqdefault.jpg) ImgOps Exif Google

 No.60887[Reply]

to jest profesor rafał wilczur
4 posts omitted. Click reply to view.

 No.61312

>>61311
>a w nowych akcja się zmienia o 360 stopni w 10 minut i co chwile wybuchy i efektowne pościgi
no jeżeli oglądasz jakieś ajron meny to prawdopodobnie tak, są filmy i są filmy

 No.61313

>>61312
Są ludzie i taborety

 No.61314

File: 1483035296731.jpg (624.19 KB, 2048x1371, 1403821560681.jpg) ImgOps Exif Google

>akcja się zmienia o 360 stopni


File: 1472587429669.jpg (138.51 KB, 400x266, boy and mother_400px.jpg) ImgOps Exif Google

 No.48310[Reply]

>tbw matka się mnie za każdym razem jak jestem w domu pyta kiedy z Taylor przyjadę na obiad żeby ją przedstawić xD

ehh anoni a u was też tak napominają kiedy w końcu znajdziesz dziewczyne ? mnie się to zdarzyło już 2 razy w ciągu roku (jak uczyłem się cyrylicy i jak szedłem na wesele) a wcześniej to kompletnie 0
49 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

 No.61240

mi to życzyli "żeby mi się w życiu ułożyło"

 No.61252

>>61237
>żony ci życzę bo już chyba czas
xD

 No.61310

>>61252
mnie koledzy zaczynają życzyć


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]
| Catalog
[ b ] [ search ] [ int ]