[ b ] [ search ] [ int ]

/b/ - Anubischan

Ten, który jest na swoim pagórku
Name
Email
Subject
Comment
Verification
Flag
File
:
Embed
Password (For file deletion.)
Ładuję...

File: 1486304503363.jpg (155.11 KB, 597x838, demoty.jpg) ImgOps Exif Google

 No.63931[Reply]

nie zaprosiłem żadnej kurwy na randkę, dlatego teraz mogę masturbować się przed komputerem i rozwijać swoje zainteresowania zamiast harować na gówniaki

 No.63932

File: 1486305275452.gif (1.96 MB, 286x400, pepinia.gif) ImgOps Google

>rozwijać swoje zainteresowania
zaciekawiłeś mnie, czym się zajmujesz?

 No.63933

File: 1486305547357.jpg (315.34 KB, 531x800, bf13cdc7394031e28e7f1376e6….jpg) ImgOps Exif Google

propsy opku. loszki są fajne, ale tylko na jpgach.

 No.63934

>>63932
niczym wyszukanym, tak napsałem żeby zrektować ten chujowy demot (inb4 bul dupy)


File: 1486216306603.jpg (107.4 KB, 1200x781, 20140317_andrew-ng-courser….jpg) ImgOps Exif Google

 No.63885[Reply]

Mam nadzieję, że lenanonki to ambitne jednostki, których ciekawość świata wykracza poza zajęcia na uczelni i uczą się ciekawych rzeczy na tych słynnych MOOCach (ang. Massive Open Online Course).

https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://ocw.mit.edu/

 No.63886

File: 1486217480148.gif (977.78 KB, 442x320, bml.gif) ImgOps Google

>lenanonki to ambitne jednostki

 No.63887

File: 1486218789708.png (219.97 KB, 1078x1498, lenaczan_pelno_gebo.png) ImgOps Google

>>63886
no może nie tego słowa chciałem użyć, bo ambicja raczej dotyczy kariery niż samorozwoju. poza tym zależy które anonki porównamy z kim. chciałem przedstawić tezę, że przeciętny anon jest badziej ciekawy świata niż przeciętny normik. dowód tego twierdzenia pozostawię jako ćwiczenie, ponieważ jest ono trywialne.

 No.63897

>>63887
>przeciętny anon jest badziej ciekawy świata niż przeciętny normik
moze nie tyle bardziej ciekawy, bo posiadający szerszą percepcję świata


File: 1486115847460.jpg (291.61 KB, 1920x1080, 977a3123441fcf238004eb224a….jpg) ImgOps Exif Google

 No.63843[Reply]

Avril Lavigne - szara myszka dla anonka

 No.63847

na tym zdjęciu wygląda jak trap

 No.63848

File: 1486119177989.jpg (261.79 KB, 1600x2133, Avril-Lavigne:-Bello-Magaz….jpg) ImgOps Exif Google

moim zdaniem jest podobna do Oli Szynal.

 No.63852

File: 1486122339503.jpg (405.88 KB, 681x1024, avril-lavigne-and-chad-kro….jpg) ImgOps Exif Google

>dla anona
>za każdym
pierwszy album mi się bardzo podobał za gówniaka, drugi w zasadzie też całkiem spoko, ale ona sama meh, za bardzo tryhardowała na chłopczycę
Jak potem Dr. Łukasz, a następnie ten szwedzki duet od Tosi zaczął z niej robić pop gwiazdę to zacząła wyglądać znacznie lepiej, ale mnie już nie interesowała ani trochę


File: 1485950315836.jpg (109.98 KB, 664x718, szlugi.jpg) ImgOps Exif Google

 No.63775[Reply]

macie dla kogo żyć?
13 posts and 10 image replies omitted. Click reply to view.

 No.63849

>>63846
>>63845
ale jaki macie problem ze słowem "kogo" z wypowiedzi OPa xD on się pyta przecież o osobę, zwłaszcza wynika to z kontekstu zdjęcia które wstawił

 No.63850

>>63849
nie o opie teraz rozmawiamy

 No.63851

>>63850
miłość to nie pluszowy miś anonie


File: 1485811454648.jpg (65.32 KB, 650x650, szogun.jpg) ImgOps Exif Google

 No.63654[Reply]

Ubiegłej nocy miałem najgorszy sen w życiu.
Śniło mi się, że nocą leżałem na łóżku w domu rodziców. Nagle usłyszałem huk - coś jakby strzał z broni palnej. Spojrzałem na światło księżyca przenikające przez drzwi balkonowe po mojej prawej stronie. Zauważyłem powiększający się cień ludzkiej sylwetki. Drzwi balkonowe zostały rozbite i weszła przez nie ubrana na czarno postać mająca na twarzy maskę pic rel. Chciałem się ruszyć, ale nie byłem w stanie. Postać podeszła do mnie, dzierżąc w dłoni nóż kuchenny, który zwróciła w stronę mojej twarzy. Znów chciałem się poruszyć, wstać albo chociaż obrócić się. Widząc bezsens swojej sytuacji zacząłem drzeć się na całe gardło "nie, nie, NIE!". Postać wykonała pchnięcie nożem.

W tym momencie obudziłem się. Sen się skończył i znalazłem się na swoim łóżku, ale dalej krzyczałem z całej siły. Dotarłem do siebie po pięciu sekundach. Zastanawiam się teraz ilu sąsiadów obudziłem swoim krzykiem i co mieli w głowach słysząc domniemaną ofiarę przemocy.

Boję się, że czerwony szogun powróci i tej nocy ;_;

Anony miały jakieś bardzo realistyczne sny? Lunatykowaliście?

Senna nić idź.
9 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

 No.63832

>>63805
brawo Anonymous

>>63830
Dzień Świstaka to buddyjska propaganda, sniff *drapie się pod pachą i mamrocze coś po słoweńsku*

 No.63837

>>63832
zdałbym egzamin na 5 a nie 3.5 xD

 No.63839

>>63830
wkurwiłbym się, bo musiałbym znowu powtarzać materiał na egzamin, który przerabiałem wczoraj.


 No.46767[Reply]

Zbiorcza nitka na cały kontent o Białorusi i tamtejszych prawosławnych szarych myszkach.
15 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

 No.63816

>>63813
ja war

 No.63821


 No.63827

>>63821
ebin ebin
fabrika nie zawodzi


File: 1474159637500.jpg (95.39 KB, 800x530, Allison-Reynolds-Breakfast….jpg) ImgOps Exif Google

 No.50911[Reply]

tostujcie szare myszki z filmów
63 posts and 37 image replies omitted. Click reply to view.

 No.61546

File: 1483295954597.png (3.84 MB, 1493x2000, 1483271620002.png) ImgOps Google

kurrr. ale łotrzyca jedna.

 No.61562

>>61546
fajna zębószka

 No.63769

File: 1485937637537.png (387.88 KB, 585x441, Przechwytywanie.PNG) ImgOps GoogleFile: 1485859227348.png (108.84 KB, 255x255, taylor.png) ImgOps Google

 No.63677[Reply]

Seriously, bycie tak piękną powinno być zakazane. Nie mogę uwierzyć, że taka uroda przeminie. Powinno powstać mauzoleum Taylor Swift, a jej materiał genetyczny pobrany, aby w przyszłości gdy nauka pozwoli odtworzyć ten ponadczasowy, absolutny wzór ideału.
1 post omitted. Click reply to view.

 No.63731

File: 1485894826214.png (1.73 KB, 180x61, bnp.png) ImgOps Google

dobre, ale trochę za krótkie

 No.63735

>>63731
>dwa zdania
>pasta
fajnie mamy na czanie

 No.63736

>>63735
>zawsze jak mam zły humor to idę do tesco po pomarańcze kłądę przy pc i odpalam ten filmik gdy testo podsuwa mi pomarańczę ja podsuwam ją naprawdę a gdy on ją odsuwa to ja ją jem i testo nicz nie może zrobicz


File: 1485841172107.png (8.4 KB, 144x144, dax-alt.png) ImgOps Google

 No.63668[Reply]

kobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiety to kurwykobiPost too long. Click here to view the full text.
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.63686

>>63670
taką flagę można kupić w każdym sklepie z flagami

 No.63722

>>63686
to tzw "false flag"

 No.63723

File: 1485888000122.gif (1.52 MB, 250x250, smiechlem2.gif) ImgOps Google

>>63686
>taką flagę można kupić w każdym sklepie z flagami


File: 1483736889512.png (791.24 KB, 958x535, 828b6aa51aebbc8d7bf423270d….png) ImgOps Google

 No.62117[Reply][Last 50 Posts]

POprzedni thread: → >>59698
249 posts and 63 image replies omitted. Click reply to view.

 No.63713

File: 1485883544986.jpg (74.16 KB, 493x504, 1485879204538576100.jpg) ImgOps Exif Google

>>63706
also Podkowa będzie poza WWA

 No.63717


 No.63777

Nowy thread: >>63776


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]
| Catalog
[ b ] [ search ] [ int ]