[ b ] [ search ] [ int ]

/b/ - Anubischan

Ten, który jest na swoim pagórku
Name
Email
Subject
Comment
Verification
Flag
File
:
Embed
Password (For file deletion.)
Ładuję...

File: 1489355538616-0.jpg (52.2 KB, 655x437, skandalisci-agnieszkagozdy….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1489355538616-1.jpg (48.73 KB, 555x302, comment_fT34Bx23IFTDEAabek….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1489355538616-2.jpg (142.53 KB, 815x611, 0003NE8MAMAM8AQT-C122-F4.jpg) ImgOps Exif Google

 No.66168[Reply]

Przenoszę dyskusję z paska tutej. A Gozdyra najlepsze giry w telewizji ma.
8 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.66241

File: 1489443242200.jpg (56.18 KB, 636x319, 145434537411659975709.jpg) ImgOps Exif Google

>>66239
czyli te słynne "resortowe dzieci" to jednak prawda xD

oslo, należy do Klubu Inteligencji Katolickiej, jej dzieci zresztą też. to jakaś masoneria dla chrześcijańskich neoliberałów?
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klub_Inteligencji_Katolickiej

 No.66242

File: 1489443289505.jpg (45.66 KB, 900x506, nowa.jpg) ImgOps Exif Google

Czy ktoś poza mną ogląda nowatv?

 No.66244

>>66241
tylko resort nie ten xD, olso też mnie ciekawi co oni tam robią, takie bezcelowe nazwy sugerują przesiadywanie na kanapach i zastanawianie sie, co by powiedział papież polak/niemiec/argentńczyk i ogólnie jakieś zgodne, przewidywalne, sądy na temat dzisiejszych problemów
>>66239
a dziwi was to? kapcza extravacuum - trzeba było wypełnić. zawsze tak jest, jedyne, co można o nich powiedzieć, to to, że chyba się jakoś wyrobili, bo chyba trafili do realiów nie tyle ciężkich, co dość skomplikowanych i nowych


File: 1489296202394.jpg (155.31 KB, 660x440, slavoj_zizek.jpg) ImgOps Exif Google

 No.66136[Reply]

end sołon end sołon
5 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.66151

oglądałbym debatę: żiżek - korwin

 No.66154

xD

 No.66157

File: 1489332727735.png (116.13 KB, 225x373, Screenshot from 2017-03-12….png) ImgOps Google

>>66154
*heavily breathing*


File: 1484904878573.png (481.19 KB, 787x621, 1484860459569542506.png) ImgOps Google

 No.62978[Reply]

its time to get back to basic
co czujecie jak patrzycie na ten obrazek?
66 posts and 24 image replies omitted. Click reply to view.

 No.65948

>>65946
>zostań Miss Paramount 1931
>nie nakręć żadnego filmu w Hollywoodzie
Co za kompromitacja

 No.65976

>>65946
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zofia_Batycka

>Za jej sprawą nie odbyła się edycja konkursu Miss Polonia w 1931 roku, ponieważ nie chciała oddać korony Miss, którą zabrała do Stanów Zjednoczonych.

O jak gniję XDDD

 No.65979

>>65976
kolejny dowód, że żadna lolska pudowa, tylko polacy stali się robactwem już w XX-leciu międzywojennym a Dmowski to ich pan


File: 1488919732035.jpg (36.8 KB, 620x413, biedroń hłasko.jpg) ImgOps Exif Google

 No.65903[Reply]

Długość podczas wzwodu

Bardzo mały: 10, 9 cm i mniejszy

Mały: 11 cm - 12, 4 cm

Średnio mały: 12, 5 cm - 13, 9 cm

Średni: 14 cm - 15, 4 cm

Średnio duży: 15, 5 cm - 16, 9 cm

Duży: 17 cm - 18, 4 cm

Bardzo duży: 18, 5 cm i większy
Post too long. Click here to view the full text.
5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.65913

http://viralka.pl/wrozenie-z-kobiecych-narzadow-plciowych-sprawdz-co-mowia-o-tobie-twoje-wargi-sromowe/
to uczucie gdy za cholerę nie rozumiem tych opisów i nie potrafię ich sobie zwizualizować
prawdopodobnie gdyby podstawiono mi psiochę pod nos to bym się porzygał

 No.65916

pamiętajcie, że jak jest zimno to się kurczy

 No.65917

beka że na polskich czy angl stronkach jak czyta się o kształtach penisa to tylko słowne opisy a jako ilustracje najwyżej przedmioty do których porównywane są te kształty a samych penisów niet
ten moment gdy stwierdzasz że ta cywilizacja jest jednak odrobinę purytańska

http://www.yourtango.com/experts/laurel-house/penis-size-during-sex-does-size-shape-or-technique-matter-most


 No.65844[Reply]

polecam zazen, momentami - jeśli już dobrze się opanuje - to lepsze niż narkotyki. praktykuję od początku stycznia, ostatnio co 2 tygodnie, bo częściej mi się nie chciało, ale chyba wrócę do praktyki cotygodniowej. dzisiaj udało mi się wyłączyć świadomość ciała, poczucie odrębności jego członków, a zwłaszcza głowy/mózgu; czułem się, jakbym był ulepiony z ciepłej pustki, a umysł był punktem ciężkości gdzieś w brzuchu.
porzućcie zachodni racjonalizm, konwencjonalną logikę i ociężałość umysłu.

niezliczone istoty ślubuję wyzwolić
nieskończone klesia ślubuję odciąć
niepoliczalne bramy dharmy ślubuję zrozumieć
nieprześcignioną drogę buddy ślubuję osiągnąć
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.65851

File: 1488833472787.jpg (37.4 KB, 479x331, natanek.jpg) ImgOps Exif Google

>>65849
KSIĘŻE????? TO KSIĄDZ????

 No.65855

>>65844
>to lepsze niż narkotyki
Robiłeś badania? Ilu uczestników, jakie narkotyki?

 No.65857

>>65855
no to moje subiektywne spostrzeżenie, nie zamierzam upierać się przy nim na całego, można powiedzieć że można osiągnąć się stan porównywalny do tych osiąganych przy psychodelikach przy jednoczesnym uniknięciu fizjologicznego trzepnięcia
w sumie brałem tylko dwa psychodeliki i było fajnie, ale nieprzyjemnie działały na nos etc


 No.63506[Reply][Last 50 Posts]

Także tego, poprzednia nie bumpuje
249 posts and 19 image replies omitted. Click reply to view.

 No.65867

sugerowanie że zapostujesz weselszy kawałek o ludobójstwie

 No.65874


 No.66050

all I wanna to do is BANG BANG BANG and take your money!


File: 1487237258377.jpg (33.3 KB, 620x637, z7917175Q,Michal-Probierz-….jpg) ImgOps Exif Google

 No.64654[Reply][Last 50 Posts]

Czy Michniewicz dostanie nową ofertę z play, czy Legia dozna kompromitacji cwela z Ajaxem, czy Wisła osiągnie resultado historico, czy Probierz wybuduje lotnisko, czy Peja kurwą jest? Na te oraz inne pytanie poznamy odpowiedź w tym temacie.
_______________
№ 18 → >>62769
№ 17 → >>59705
№ 16 → >>57683
№ 15 → >>54235
№ 14 → >>51468
№ 13 → >>49355
№ 12 → >>47369
№ 11 → >>45004
249 posts and 79 image replies omitted. Click reply to view.

 No.65681

>>65680
nie rozumiem :|

 No.65682

>>65681
no po co to robisz

 No.65684

>>65682
lubię patrzeć jak inni kombinują, czasami podpierdolę piłkarza, gdy oglądam mecz/sprawdzam wyniki mogę dopingować konkretnych zawodników do niestrzelania lub tracenia bramek hehe


File: 1488304071726.png (32.29 KB, 592x660, s.png) ImgOps Google

 No.65533[Reply]

How big is your Taytay folder?
4 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.65543

File: 1488315095819.png (41.11 KB, 449x471, 1.png) ImgOps Google

>>65533
To plus 900mb z drugiego

 No.65549

File: 1488326170050.gif (1.86 MB, 248x248, tumblr_inline_oeeccvmhJE1q….gif) ImgOps Google

at least 5 GB scattered all over my HDD but every time I'm looking for a specific pic I go to http://taylorpictures.net/ anyway xD

 No.65573

File: 1488389799784.png (12.94 KB, 444x480, 1.png) ImgOps Google

plus jeszcze jakieś 2-3 gb w chmurze samych filmów


File: 1488365023166-0.jpg (Spoiler Image, 60.55 KB, 800x800, 58a8d1c8bdf3e.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1488365023166-1.png (Spoiler Image, 662.93 KB, 639x478, 58a22c18a08ab.png) ImgOps Google

File: 1488365023166-2.jpg (Spoiler Image, 37.6 KB, 480x640, 58a8d1ca7eec5.jpg) ImgOps Exif Google

 No.65556[Reply]

co tu sie
1 post and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.65558

File: 1488365317496-0.jpg (Spoiler Image, 53.14 KB, 480x640, 58a32be14d7a1.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1488365317496-1.jpg (Spoiler Image, 167.63 KB, 597x800, 58a32be5790f7.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1488365317496-2.jpg (Spoiler Image, 121.44 KB, 1427x1651, 58a32be831751.jpg) ImgOps Exif Google

czy mozna upasc nizej

 No.65559

lurkujesz od wyborczej?

 No.65561

sprawa wielokrotnie wałkowana, użyj opcji szukaj.
___________________________________
98% graczy zwraca uwagę na grafikę. Należysz do pozostałych 2%? wklej to do swojego opisu


File: 1488057200777.png (285.65 KB, 8344x3256, 1390170506535864364.png) ImgOps Google

 No.65341[Reply]

Obiecałem w tygodniu, a dostarczam dziś.
11 posts and 9 image replies omitted. Click reply to view.

 No.65545

to ja zapytam w temacie, kiedy pojawiło się kib na taychanie?
po wyłączeniu heretyka czy może wcześniej?

 No.65546

>>65545
>kib na taychanie
nigdy go nie było

 No.65547

>>65546
przecież jest :/


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]
| Catalog
[ b ] [ search ] [ int ]