[ b ] [ search ] [ int ]

/b/ - Anubischan

Ten, który jest na swoim pagórku
Name
Email
Subject
Comment
Verification
Flag
File
:
Embed
Password (For file deletion.)
Ładuję...

File: 1491426469437.jpg (85.77 KB, 642x685, 642full-beata-tyszkiewicz.jpg) ImgOps Exif Google

 No.67380[Reply]

Uwaga Tyszkiewicz kiedyś była młoda i miała wielkie doje.

 No.67381

dziwny widok, to jedna z tych osób które zawsze dla mnie były stare (jak Bartoszewski)


File: 1491123815040.jpg (148.11 KB, 960x640, papiez_irlandzki_rum.jpg) ImgOps Exif Google

 No.67219[Reply]

ITT opisujemy nasze wspomnienia z pamiętnej wiosny 2005 roku. ja wtopię się w miesz.

1. Jan Paweł II umarł o godzinie 21.37 – 2+1+3+7= 13.
2. Dzień zamachu na Ojca Świętego był 13-tego (maja 1981 roku).
3. Objawienia Fatimskie były zawsze 13-tego.
4. Wiek papieża 85 lat (co prawda nie skończone, bo Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku i w dniu śmierci miał dokładnie 84 lata i 10 miesięcy, ale rocznikowo już 85) – 8+5= 13.
5. Papież wstępując na tron Watykanu miał 58 lat – 5+8= 13.
6. Także data śmierci 2.04.2005. – 2+0+4+2+0+0+5= 13.
7. JAN PAWEŁ DRUGI – to także daje 13 liter.
8. Papież umarł w 13-tym tygodniu roku.
9. Ostatni wpis do testamentu datowany jest na 17.03.2000. – 1+7+0+3+2+0+0+0= 13.
10. Papież przeżył 31 000 dni, 3 i 1 da się ułożyć w 13, a poza tym, to bardzo dziwne, że przez tak dokładną liczbę dni żył.
11. Gdy przeczytamy rozdział 13, wers 13 Ewangelii św. Jana brzmi: „Mówicie do mnie „Nauczycielu i Panie”, i dobrze mówicie, bo jestem Nim”, czy nie brzmi to jakby znajomo? Są to słowa w stylu Jana Pawła II, które pasują do niego w 100%, nieprawdaż?
12. Czas pontyfikatu Karola Wojtyły to 26 lat i 5 miesięcy – 2+6+5= 13.
13. Papież był 265 papieżem w historii (2+6+5= 13).
Post too long. Click here to view the full text.
14 posts and 9 image replies omitted. Click reply to view.

 No.67268

>>67267
w moim kościele biją dzwony xD

 No.67269

File: 1491161984981.jpg (242.38 KB, 960x638, 135491524397.jpg) ImgOps Exif Google

hokej oglądam i przegapiłem xD

 No.67285

>>67256
>włączyłem Jetix i zobaczyłem czarno-białe logo
xD


File: 1491064963096.jpg (111.38 KB, 800x533, pierdole4.jpg) ImgOps Exif Google

 No.67207[Reply]

Jak myślicie, jako kto się odrodzicie?

W zależności od tego, która z tych przeszkadzających emocji dominowała w naszym życiu, odrodzimy się po śmierci w jednej z sześciu sfer egzystencji:
1. Duma prowadzi do reinkarnacji w stanie bogów. Powodzi im się bardzo dobrze, żyją bardzo długo i mają tylko jeden problem: przemijalność, nietrwałość. Prędzej lub później ich egzystencja dobiegnie końca, wtedy mianowicie, kiedy wyczerpie się ich dobra karma.
2. Konsekwencja zazdrości jest odrodzenie się w stanie półbogów. Powodzi im się stosunkowo dobrze, są jednak ciągle zazdrośni o to, co posiadają bogowie i próbują im to stale zabrać.
3. Przywiązanie i pożądanie jest przyczyna odrodzenia się jako człowiek z mieszaną karmą. Ludzie przezywają cierpienia związane z narodzinami, chorobami, starością i śmiercią, posiadają jednak tez w zależności od ich karmy pewien psychiczny nadmiar i współczucie.
4. Głupota powoduje odrodzenie jako zwierze. Zwierzęta zjadają inne zwierzęta albo zostają same przez nie zjadane.
5. Skąpstwo prowadzi do powtórnych narodzin jako głodny duch. Ich cierpienia są nie do opisania. Przezywają siebie same, jako istoty z olbrzymim brzuchem i maleńkim, bardzo wąskim gardłem, tak że nie są w stanie ani jeść, ani pić.
6. Gniew z kolei wywołuje powtórne narodziny w światach paranoi, w tak zwanych piekielnych stanach. Te istoty cierpią jeszcze bardziej. Odczuwają, że są gotowane lub cierpią na skutek zimna.

http://www.buddyzm.pl/pl/dla-nauczycieli-szkolnych/28-kolo-zycia

 No.67208

czy można zmienić płeć po reinkarnacji? bo chciałbym się urodzić loszką.

 No.67210

File: 1491068705666.jpg (46.44 KB, 400x313, zajęcie wymagające krzepy.jpg) ImgOps Exif Google

>odradzanie się
a po co? niebyt jest lepszy

 No.67211

>>67210
no i to jest właśnie nirwana
niestety zachodni buddyści myślą chyba, że to taki stan emocjonalny, w którym będziesz przeżywał wieczny orgazm albo słuchał kurorta kumbaja


File: 1490742502148.png (69.43 KB, 995x470, statsy.png) ImgOps Google

 No.67101[Reply]

>vi jest spadnięte przez sporą część marca
>i tak zalicza najmniejszy spadek

Kolumna A - Nazwa deski
Kolumna B - Ostatni numer postu na desce na dzień 25 lutego
Kolumna C - Średnia liczba postów na desce na przestrzeni 25 styczeń - 25 luty
Kolumna D - Średnia liczba postów na desce na przestrzeni 25 luty - 28 marzec
Kolumna E - Ostatni numer postu na desce na dzień 28 marzec
Kolumna F - Ilość postów napisanych na desce na przestrzeni 25 luty- 28 marzec

Kolumny I-O - analogiczne

Tabelka po prawej stanowi listę desek na kara w kolejności od największej aktywności do najmniejsze na przestrzeni 25 luty - 28 marzec
Mała tabelka na dole to suma postów i średnia na wszystkich /b/ polskich czanów oraz tematycznych z kara. Aktualnie oznacza okres 25 luty - 28 mar ostatni oznacza 25 sty - 25 lut.

 No.64151[Reply]

najbardziej kawaii waifu na tym czanie. nie żebym się w niej kochał, w końcu kobiety to kurwy (próbuje być tsundere)
15 posts and 12 image replies omitted. Click reply to view.

 No.67052

>>67045
i tak ładna

 No.67053

>>67052
czy ja mówię, że nie jest? im więcej ciałka do pieszczenia tym lepiej

 No.67056

File: 1490649291703.jpg (97.52 KB, 620x822, 90c18d9a898b0b4a50cdf290aa….jpg) ImgOps Exif Google

>>67053
ja twierdzę, że funkcja kawaii(masa) nie jest monotoniczna w całej jej dziedzinie


File: 1488570280696.jpg (377.32 KB, 800x500, 24-2003-wisla-legia-0-6-mi….jpg) ImgOps Exif Google

 No.65685[Reply][Last 50 Posts]

Marzec. Natura i niższe ligi budzą się do życia, pierwsze promienie słońca skłaniają groundhopperów do wystawiania opasłych ciał na stadionach, a walka o miejsce numer 8 w Ekstraklasie staje się intensywniejsza niż o jakiekolwiek inne.
Jubileuszowa dwudziesta nitka piłkarska, jak ten czas leci.
_______________
№ 19 → >>64654
№ 18 → >>62769
№ 17 → >>59705
№ 16 → >>57683
№ 15 → >>54235
№ 14 → >>51468
№ 13 → >>49355
№ 12 → >>47369
№ 11 → >>45004
250 posts and 96 image replies omitted. Click reply to view.

 No.67037

>>67031
żenadłem z Zakolastego który gdzieś między promowaniem ubera, ratowaniem umierających dzieci i postowaniem kolejnych dytyramb o śp Pablo nakręca kolejną nagonkę na Kołtonia
to jest poziom zacietrzewienia Kaczyński vs Tusk
a odnośnie >>66946 to faktycznie, dobry przyjaciel pozwoli ci przychodzić najebany do tv, bo prawdziwi przyjaciele na zawsze razem hehe

 No.67038

>>67037
Kołtoń piszący wspomnienia o Pawle kończąc nazywając go pierwszym hejterem też trochę niesmaczne

 No.67041

>>67038
nie wiem jaki Zarzeczny miał w tym udział, ale weszło na pewno całkiem spory
przecież nie zdobyli popularności rzeczowymi tekstami, ale nazywaniem Franza Dyzmą i akceptowaniem najbardziej chamskich komentarzy


File: 1490473518278-0.jpg (149.48 KB, 600x954, 600full-molly-c.-quinn.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1490473518278-1.jpg (226.17 KB, 600x1081, 600full-molly-c.-quinn1.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1490473518278-2.jpg (891.46 KB, 1600x2842, Molly-Quinn-at-The-Muppets….jpg) ImgOps Exif Google

 No.66949[Reply]

rude > blond > gówno > reszta

nawet z tym nie dilujcie
6 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

 No.66964

File: 1490481302686.jpg (53.37 KB, 600x600, efe162be1d4348edecf0de3478….jpg) ImgOps Exif Google

>>66954
szukajcie, a znajdziecie. życzę powodzonka

 No.66971

>>66956
Boże, te dwie z pierwszego zdjęcia, daj mi…..

 No.66975

File: 1490539128736.jpg (40.39 KB, 645x518, rude.jpg) ImgOps Exif Google

rude.jpg


File: 1490292679830.jpg (106.8 KB, 500x765, 1273281557_by_Lisu93_500.jpg) ImgOps Exif Google

 No.66830[Reply]

Haha nigdy nie zasracie
20 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

 No.66928

File: 1490451951708.png (407.64 KB, 632x607, Screenshot from 2017-03-20….png) ImgOps Google

>>66926
>zaledwie 3-4 lewaków na cały czan
>cokolwiek

 No.66931

>>66928
>na cały czan
>w sensie na 5 anonów

 No.66932

>>66931
postuje ok. 11-12.


File: 1490123497400.jpg (165.79 KB, 551x367, ogród1.jpg) ImgOps Exif Google

 No.66763[Reply]

Działki - szanujecie czy nie?
6 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.66775

>>66767
norylsk najlepiej

 No.66777

>>66772
>I JUST WANT 4 WALLS ADOBE SLABS 4 MY GIRLS
>TUT TUT

a serio to tak jak Quebekczykowi ogródki kojarzą mi się tylko z dziadami prowansalskimi, nie ogarniam do końca tego zjawiska

 No.66779

szanuję w odpowiednich, nieważnych miejscach i jak nie muszę ich obchodzić naokoło.
zawsze jakiś grill, sztuki, dobra najebka, huki puki
prywatność większa niż w parku.


File: 1490124337759.png (10.67 KB, 61x74, kutas.png) ImgOps Google

 No.66768[Reply]

Dzisiaj był pierwszy dzień wiosny organizowany w szkole. Pomiając wszystko, widziałem cały czas moją ukochaną i miałem wrażenie że śledzi mnie wzrokiem. Na początku stała na korytarzu jak wchodziłem po óśmej do szkoły i tak się lekko obruciła gdy przechodziłem. Ubrała się w fiolet - kolor jakby jakiegoś dzikiego kwiatu, Miałem dziwne wrażenie że się często na mnie patrzy i koło mnie przebywa. Może to był tylko przypadek. Na szczęście nie miała warkoczyków tylko rozpuszczone włosy. Z jednej strony skromne, z drugiej kobiece i tajemnicze. Poszedłem do szatni się przebrać, wróciłem. Ona stała w tym samym miejscy i zerkała na mnie. Potem wyszyliśmu na dwór bo musieliśmy biegać i skandować hasła propagujące nasze liceum. Klasy biegały osobno ale ja jak spojrzałem na nią to widziałem wyraźnie że była lekko wychylona w moją strone gdy stała w swojej klasie. Jezu, jaka ona jest słodka. Chciałbym się do niej przytulić. Potem jej, inne, aż w końcu nasza klasa pobiegła. Gdy wróciłem z biegu zobaczyłem że stoi obok miejsca z którego startowałem. To mogło znaczyć że chciała być koło mnie. Poszedłem do środka do szkoły bo się wstydziłem jej obecnością ale wiedziałem że muszę teraz jakoś zagadać i spytać się jak się jej podoba dzień wiosny i dlaczego mnie usunęła ze znajomych. W szkole cały czas o niej myślałm, wyszedłem na dwór. Nie było jej, więc wróciłem do szkoły. Potem znów byłem na dworze i obserwowałem jak tańczono zumbe. Moja szamanka nie tańczyła tylko patrzyła gdzieś tam zdala i znowu widziałem jak się patrzy na mnie. Sam dołączyłem po jakimś czasie do Zumby a potem do tańca beligijskiego. Ona nie. Po jakimś czasie jednak znudziło mi się tańczyć i poszedłem. Oddaliłem się i zobaczyłem że ona uczestniczy w tańcu. Zrobiło mi się gorąco. Kurde, przecież to ja mogłem teraz tańczyć i zapewne bym to sprawiło, że chwycił bym ją za ręce i przyciągnął do siebie. Z drugiej strony dziewczyna podeszła do tego końca kółka w którym mnie nie było. Trzeba jednak pamiętać że gdy się to tańczy to się podchodzi tam gdzie są wolne pary więc jej decyzja nie była tak do końca dyskwalifikująca mnie. No nic. Taniec się skończył, poszliśmy na sale. Usiadłem jakieś pare metrów od niej (a to dużo) chociaż z początku miałem nadzieje, że nasza klasa i jej będą blisko siebie i wówczas miałbym casus beli żeby usiąść koło niej. Tak się jednak nie stało ale gdy wychodziliśmy przypadkiem znalazłem się koło niej.A był tłok i powiedziałem do niej "cześć". A ona na to "hej" i głowe odwróciła ode mPost too long. Click here to view the full text.

 No.66773

MODE KTOŚ SIĘ PODSZYWA

 No.66774

File: 1490125033912.jpg (70.39 KB, 726x484, kwejk.jpg) ImgOps Exif Google

>>66768
masz swoje >>

 No.66776

File: 1490125181689.jpg (22.46 KB, 184x184, CFDL3UG.jpg) ImgOps Exif Google

>Potem wyszyliśmu na dwór
>na dwór


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]
| Catalog
[ b ] [ search ] [ int ]