[ b ] [ search ] [ int ]

/b/ - Anubischan

Ten, który jest na swoim pagórku
Name
Email
Subject
Comment
Verification
Flag
File
:
Embed
Password (For file deletion.)
Ładuję...

File: 1492250744987.webm (735.49 KB, 240x360, co robisz.webm) ImgOps Google

 No.67973[Reply]

co robisz w takiej sytuacji?
5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.68024

>>67973
Robie loszce palcówe, jak chce więcej to nie w tramwaju xD

 No.68025

File: 1492287968106.png (227.92 KB, 637x565, Zrzut ekranu z 2017-04-15 ….png) ImgOps Google

ale to na nas mówią "spermiarze" xD

 No.68026

File: 1492288351124.jpg (653.13 KB, 1365x2048, 1492210592462.jpg) ImgOps Exif Google

>>68025
>piękna duchowo-intelektualno-fizyczna miłość do naszych waifu
>cokolwiek porównywalnego do ich spermiarstwa


 No.67760[Reply]

>Anony help.
>Mam problem mentalny. Od ~2 miesiecy mam loszke. Planujemy into to cały słynne ŻYCIE SEKSUALNE. Oboje jesteśmy nówka nieśmigani ale nie w tym rzecz. Na starcie zaznaczyła że seks tradycyjny dopiero po ślubie (bo katol hardo, ja tez katol ale jednak troche mniej). Na wszystkie inne "pieszczoty" mamy przyzwolenie.

taki jest wygląd "katoliczek" xD
3 posts omitted. Click reply to view.

 No.68018

File: 1492284630550.jpg (19.54 KB, 400x275, hehe.jpg) ImgOps Exif Google

>>68014
>he fell for the "grey mouse" meme

 No.68020


ps. captcha mówi
>exit church

 No.68021

File: 1492285023297.jpg (35.18 KB, 400x300, alighieri w ostatnim kręgu….jpg) ImgOps Exif Google

>>68020
Clerks to absolutna ścisła czołówka moich ulubionych filmów


File: 1488826598366.jpg (1.03 MB, 3500x2322, 3612e886609fb6004f78cf42de….jpg) ImgOps Exif Google

 No.65835[Reply]

itt szanujemy KRLD, albo chociaż podchodzimy z dystansem do imperialistycznej propagandy nt tego kraju
10 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

 No.67676

File: 1491929889197.jpg (172.48 KB, 514x585, goj i nie żyd.jpg) ImgOps Exif Google

>North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A.
ehh

 No.67750

File: 1492074673858-0.jpg (932.09 KB, 2592x1456, IMG_20170413_110841352.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1492074673858-1.jpg (988.5 KB, 2592x1456, IMG_20170413_110848503.jpg) ImgOps Exif Google

macie jakieś północnokoreańskie fanty w domu? bo ja mam taką miskę

 No.67753

http://historia.org.pl/2012/09/02/tragiczne-rozstania-historia-koreanskich-sierot-w-polsce/
kuuurde kiedyś chyba jakiś świadek historii mi o tym opowiadał, a ja za cholerę nie pamiętam kto to był


File: 1491599330030.jpg (27.08 KB, 453x604, szkoła.jpg) ImgOps Exif Google

 No.67466[Reply]

kurrrrr
11 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

 No.67713

>>67712
Typowa helga

 No.67714

>>67713
typowa ładna Helga, bo są jeszcze brzydkie

 No.67721

>>67714
tak średnio bym powiedział


File: 1491836643711.webm (5.98 MB, 1600x900, smolenskie_robaczki.webm) ImgOps Google

 No.67604[Reply]

>Tupolew rozpadał się już w powietrzu. Pierwsze elementy lewego skrzydła zaczęły spadać na ziemię około 900 m przed początkiem pasa startowego lotniska w Smoleńsku – podała podkomisja ds. ponownego zbadania katastrofy.
imba.

http://www.strawpoll.me/12716556
6 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.67663

>>67660
a to było tak

 No.67665

dobrze, że spadł

 No.67672

>>67660
>>67663
jedyna słuszna rekonstrukcja


File: 1488190861570.jpg (74.41 KB, 340x457, drogowskaz.jpg) ImgOps Exif Google

 No.65472[Reply][Last 50 Posts]

Nitka do postowania ciekawych artykułów, wiadomości, linków albo dowolnych materiałów z internetu, które z jakichkolwiek powodów nie zasługują na osobny thread albo nie pasują do istniejących (polityczny, youtube'owy, sportowy itd.).

#4 → >>61653
#3 → >>58539
#2 → >>53076
249 posts and 87 image replies omitted. Click reply to view.

 No.67671

File: 1491919667666.png (402 KB, 609x381, Przechwytywaniee.PNG) ImgOps Google


 No.67701


 No.67739

Nowy thread: >>67738


File: 1485282236191.jpg (860.55 KB, 1200x1800, comment_ez4tiOWhWBKyWE4gNE….jpg) ImgOps Exif Google

 No.63319[Reply]

mamy tylu kucy na czanie, że może zrobilibyśmy sobie jedną
20 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

 No.65599

File: 1488453963013.png (334.98 KB, 600x650, 1488443772001.png) ImgOps Google

SZACH MAT ZAORANE

 No.67620


 No.67622

>>67620
>W „Opinii”, jako godny polecenia, znajduje się też GNU Privacy Guard, wspierany przez niemiecki rząd i Pretty Good Privacy, którego właścicielem jest amerykański Symantec. Kody źródłowe tego ostatniego są już najpewniej w rękach hakerów, którzy na początku roku zaatakowali super tajne serwery CIA i wykradli blisko 9 tys. dokumentów.
SZOK! Polska prawica odkryła algorytm do faktoryzacji 2048-bitowych liczb półpierwszych w czasie O(log n) [ZOBACZ MEMY]


File: 1487893447309.mp4 (1.17 MB, 640x480, przyjaźń.mp4) ImgOps Google

 No.65218[Reply]

;__;
6 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.65289

>>65284
>żałosna, bo poszła do idola?
żałosna, bo się postarzała, jest brzydka, nie ma szczególnego talentu aktorskiego ani wokalnego a jednak się pcha do reklam, seriali i programów TV, w dodatku nie lubię z zasady łibusów i atencyjnych ludzi, a ona ciągle jojczy na instagramie że ma jakieś zaburzenia żywieniowe czy inne fiu bździu, na które się nie umiera, a jednak pisze ściany tekstu pod fotkami jakby walczyła z rakiem

inb4 ALE W LALALANDZIE, FOOLS WHO DREAM

walę aralkę i nic z tym nie zrobisz

 No.65294

>>65289
ale w lalalandzie, fools who dream

 No.67597

>ten grafomański tekst
żeżłem


File: 1491700801307-0.jpg (802.51 KB, 3508x2338, a866bd14cdf8baa6_gwyneth_p….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1491700801307-1.jpg (56.67 KB, 1000x685, 76329_full.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1491700801307-2.jpg (81.73 KB, 595x425, gwyneth-paltrow-in-una-sce….jpg) ImgOps Exif Google

 No.67520[Reply]

Najpiękniejsza po Zooey Amerykańska aktorka thread
18 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

 No.67588

>>67587
wklej mi jeszcze żabę pepe w nazistowskim mundurze

 No.67592

File: 1491773241158.jpg (52.07 KB, 400x337, 138537350979.jpg) ImgOps Exif Google

>>67585
>>67588
>odpisywanie na oczywistego

 No.67594

ehh


 No.65872[Reply][Last 50 Posts]

Poprzedni wątek >>63506
w odpowiedzi do >>65867 tostuję weselszy, no dobra, porównywalny do Enola Gay kawałek o ludobójstwie
249 posts and 12 image replies omitted. Click reply to view.

 No.67531

>>67518
80s i 90s Madonnę szanuję jak pojebany, im dalej tym gorzej

 No.67536

kapcza mówi: neuve uper

 No.67545

ehh kiedyś to była muzyka nie to co teraz


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]
| Catalog
[ b ] [ search ] [ int ]