[ b ] [ search ] [ int ]

/b/ - Anubischan

Ten, który jest na swoim pagórku
Name
Email
Subject
Comment
Verification
Flag
File
:
Embed
Password (For file deletion.)
Ładuję...

File: 1492441325312.webm (7.76 MB, 1280x542, 1492433999728469308.webm) ImgOps Google

 No.68090[Reply]

chcielibyście tak?
9 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

 No.68128

File: 1492546521670.jpg (179.89 KB, 539x752, malizia.jpg) ImgOps Exif Google

>>68091
>>68092
>>68093
Była nitka o tym na kara, obejrzałem ten film i polecam, bo sam w sobie jest zajebistyjeżeli poprzestaliście na spermiarskich webmach ps na cda jest cały i nie zrażajcie sie, bo to, że na filmwebie i wiki jest opisany jako komedia to nieprawda, bo jasne są sceny komediowe, ale ogólnie to dość poważny dramat o seksualności, bardzo ciekawy

 No.68452

>>68128
podobał sie dla mnie on bardzo, a kinoman ze mnie taki jak z koziej doopy trombka

 No.68468

>>68128
no i obejrzałem ten film
spodobał się dla mnie


File: 1493132747555.webm (5.18 MB, 640x360, Piasecki.Webm) ImgOps Google

 No.68402[Reply]

ale to byłby zwrot akcji, gdyby okazało się, że ta kurwa dorzuciła do alkoholu jakieś narkotyki powodujące agresję i kazała mu to wypić.
3 posts omitted. Click reply to view.

 No.68412

File: 1493143430709.jpg (17.41 KB, 468x312, 1409850580001.jpg) ImgOps Exif Google

są jakieś poszlaki na kurestwo jego żony, czy czany ją ścigają bo las mujeres son putas?

 No.68415

>>68412
i to i to. poszlaką jest to, że jego żona jest kobietą.

 No.68417

File: 1493145949168.png (1019.02 KB, 1280x1282, vlcsnap-2017-04-07-00h06m2….png) ImgOps Google

>>68415
aha ok


 No.54144[Reply][Last 50 Posts]

Mieliśmy kiedyś nitkę o polecanych kanałach na żydrurce, ale to chyba było przed tsunami.

Zaczynam konkurencją dla gonciarza. Miło montowane filmiki, nie ma żadnej dynamicznej muzyki, imprezek - sama japońskia kultura i przede wszystkim jedzenie.
249 posts and 55 image replies omitted. Click reply to view.

 No.68420

>>68411
ile anonów tyle definicji normictwa, więc powiem tylko że byczkowanie istnieje
https://thisjapaneselife.org/2013/06/12/japan-ijime-bullies/

 No.68433

>>68374
>nie kupowanie kur, kogutów, jaj od wiejskiej baby
robi to źle
>>68376
przemyślenia na które po raz pierwszy wpada się w wieku 15 lat. pierdoleni myślicie z youtuba, 21 wieczni kanotwie. Pomijam już to, że jakby zajrzało się jej do szafy to znalazło by się 20 par butów, a łazience ma 30 szminek bo przecież barcelońska róż nie nadaje się na popołudniowe spotkanie z psiapsiółami
>>68386
przypomniały mi się vlogi kelkuca o mówieniu dzień dobry czy tam na zdrowie xD

 No.68447File: 1492967270763.jpg (1.29 MB, 1124x1500, 1492486269480.jpg) ImgOps Exif Google

 No.68292[Reply]

ehhh ale sooka !!
14 posts and 13 image replies omitted. Click reply to view.

 No.68319

>>68317
perry, perry będę szczery ściągaj majty do cholery

 No.68320


 No.68401File: 1491142062900.jpg (191.33 KB, 800x840, 1490803260650.jpg) ImgOps Exif Google

 No.67246[Reply]

Hello, /int/eresting people! You dont know me, but i need help. The fact is that I created my Anonym's imageboard. I need friends. Forgive me for the unexpected invasion. Now my board very small. The Internet is the only thing that makes me happy in this life. Life in my country is sad. Very sad. Angry people, dirty streets, high price and taxes - it's in the nature of things
. I just need friendship to make life better. I ask the admin not to delete it. If you agree to friendship, we can get links our sites in header/frameset/banners. I'll put the name under the spoiler so as not to disturb others. Sorry for my anglish. Maybe f-friends?
https://depreschan.ovh/int/
6 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.67710

File: 1492001310224.jpg (33 KB, 438x453, 1385361450700.jpg) ImgOps Exif Google


 No.68115

bump

 No.68299 No.47653[Reply]

no elo, dzisiaj 21 milionów, dlatego zakładam tradycyjny lotto thread w którym możemy sobie pomarzyć, na co byśmy wydali taki hajs xD
15 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

 No.68176

File: 1492691063562.jpg (78.59 KB, 731x345, Bez tytułu.jpg) ImgOps Exif Google

O NIE, TO KUMULACJA

 No.68178

>>68176
>kumulacja cwela

 No.68190

File: 1492726902143.jpg (10.3 KB, 399x399, kurczaczek.jpg) ImgOps Exif Google

>>66421
>znowu dwójka


File: 1492678278234.jpg (10.03 KB, 480x103, 18052577_351132088615698_1….jpg) ImgOps Exif Google

 No.68168[Reply]

ech, anoni. lochy wyczuwają to na odległość
1 post omitted. Click reply to view.

 No.68170

File: 1492682759512.webm (217.57 KB, 1280x720, tak było.webm) ImgOps Google

bo niemienie samochodu/prawa jazdy i spierdolenie to korelacja

 No.68171

>>68170
korelacja to nie kałzacja!!!
~ każdy podwiek który raz usłyszał tę łapfrazę

 No.68172

>>68171
kałzacja to defekacja


File: 1479073063527.mp4 (14.35 MB, 1280x720, 14997640_205820003194779_9….mp4) ImgOps Google

 No.55685[Reply]

szara myszka/szara myszka
24 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

 No.55735

>>55732
no spoko, ale my nie mówimy o rozkładzie ładnych loszek w przyrodzie, tylko o tym jak wygląda w naszej głowie mapowanie z "obiektywnej atrakcyjności" w skalę od 1 do 10.

 No.55737

File: 1479129826380.png (16.37 KB, 458x230, 134419722415.png) ImgOps Google

>>55735
>>55734
a to spoko

 No.68151

File: 1492609663482.jpg (147.55 KB, 750x1200, s4_rolnik_szuka_zony_rolni….jpg) ImgOps Exif Google

ale fajna rolniczka w najnowszym sezonie


File: 1492546967370.png (506.24 KB, 495x861, hhhh.PNG) ImgOps Google

 No.68130[Reply]

4 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.68136


 No.68137

>>68135
>to ja wrzucałem
w momencie zapostowania to stało się własnością Kolektywu, taki nowy w gazachan

 No.68138

>>68136
jeden z nieudanych start - up '' ów administratora tego czanu


File: 1492510508474.jpg (422.6 KB, 634x2662, czy to prawdziwe życie.jpg) ImgOps Exif Google

 No.68113[Reply]

ultymatywny przewodnik po życiu. mam nadzieję, że nie zbaczacie z wydeptanej ścieżki.
1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.68116

File: 1492519873126-0.jpg (49.3 KB, 336x500, two paths.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1492519873126-1.jpg (124.88 KB, 590x1435, the two paths.jpg) ImgOps Exif Google

>przewodnik po życiu
>kiedy się całować, kiedy pierwszy samohud, kiedy sie hehe żenić

do kosza to idzie

 No.68126

>własne mieszkanie w wieku 27 lat
>własny dom w wieku 29 lat
>średnia krajowa w wieku 30 lat
Zastanawiałem kto to kurwa wymyślał dopóki nie zauważyłem
>amigoloans.co.uk
xD

 No.68127

File: 1492541119048.png (29.71 KB, 712x649, 1388934582382.png) ImgOps Google

>>68126
ajjjjjj xD dobre spostrzeżenie anonie


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]
| Catalog
[ b ] [ search ] [ int ]